Twitter video download logoDownload Twitter Video

VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#پروی_پرستویی : مردم زلزله زده #خوی به کمک مردم نیاز دارند

VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | وقتی رضا سلماسی و احسان کرمی همکار برزیلی صدای آمریکا را با پدیده آبادان و…
Hearts 10 0

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

همنوازی آهنگ انقلابی بلاچاو در تهران، بدون حجاب اجباری
همنوازی آهنگ انقلابی بلاچاو در تهران، بدون حجاب اجباری https://t.co/YfOwM8i7SG
Hearts 46 10

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور گزینشی زنان برای دیدار تیم ملی #فوتبال ایران با تیم ملی #روسیه
حضور گزینشی زنان برای دیدار تیم ملی #فوتبال ایران با تیم ملی #روسیه https://t.co/fc6AXRRI7R
Hearts 13 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حمله موشکی #اسرائیل به فرودگاه #حلب؛ هدف احتمالا شبه‌نظامیان #جمهوری_اسلامی
حمله موشکی #اسرائیل به فرودگاه #حلب؛ هدف احتمالا شبه‌نظامیان #جمهوری_اسلامی https://t.co/fN1N1bGgDs
Hearts 31 7

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

مهران براتی: جمهوری اسلامی با کارت جنگ به دنبال ترساندن و امتیاز گرفتن از اروپا است
مهران براتی: جمهوری اسلامی با کارت جنگ به دنبال ترساندن و امتیاز گرفتن از اروپا است https://t.co/ooT8oajESG
Hearts 31 4

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مونیکا جلیلی در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مونیکا جلیلی در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/NGGp3v8ZRA
Hearts 25 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

رویداد کم‌سابقه دیپلماتیک در واشنگتن؛ سفیر #اسرائیل در #آمریکا احضار شد
رویداد کم‌سابقه دیپلماتیک در واشنگتن؛ سفیر #اسرائیل در #آمریکا احضار شد https://t.co/K2oOl9gvCl
Hearts 30 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#اعتصاب کارکنان باعث تعطیلی مدارس در لس‌آنجلس شد؛ امیر گیتی گزارش می‌دهد
#اعتصاب کارکنان باعث تعطیلی مدارس در لس‌آنجلس شد؛ امیر گیتی گزارش می‌دهد https://t.co/ODnGGtfPmx
Hearts 12 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

جلسه بررسی بودجه وزارت خارجه آمریکا در #سنا با حضور آنتونی #بلینکن
جلسه بررسی بودجه وزارت خارجه آمریکا در #سنا با حضور آنتونی #بلینکن https://t.co/R15l3ExUbE
Hearts 11 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

مرگ یک شهروند معترض در نخستین روز سال ۱۴۰۲؛ یاد کشته‌شدگان در ایام #نوروز
مرگ یک شهروند معترض در نخستین روز سال ۱۴۰۲؛ یاد کشته‌شدگان در ایام #نوروز https://t.co/UHgjNqBn2J
Hearts 17 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مکس امینی در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مکس امینی در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/pHg0dE0wB0
Hearts 12 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی دریا دادور در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی دریا دادور در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/fOSkedmPc8
Hearts 18 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی ماهور در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی ماهور در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/lbKreKOByI
Hearts 18 1

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | یادی از چهره‌های ماندگاری که عمرشان به دیدار سال ۱۴۰۲ قد نداد
بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | یادی از چهره‌های ماندگاری که عمرشان به دیدار سال ۱۴۰۲ قد نداد https://t.co/Ww0Sp7S9WZ
Hearts 10 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | آرش سیگارچی از سالی می‌گوید که قهرمانانش شهروندان معمولی بودند و شعری از ه…
Hearts 13 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مرتضی برجسته در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مرتضی برجسته در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/YTHzfFB3IS
Hearts 21 1

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مهرداد آسمانی در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی مهرداد آسمانی در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/yrCPZH2cbS
Hearts 13 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | بهنام ناطقی از سالی می‌گوید که فیلم‌های حکومتی ایران از جشنواره‌های جهان ح…
Hearts 20 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی عباس مژدهی در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی عباس مژدهی در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/fTDEU1gCaU
Hearts 9 0

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی فتانه در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی فتانه در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/GAReHqHRcE
Hearts 15 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی سارا سفری در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی سارا سفری در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/y7IrO29PxU
Hearts 7 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی الینا در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی الینا در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/D0IY6ujjJE
Hearts 10 1

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

پشت صحنه برنامه «#نوعید»؛ آرین ریسباف و شوخی با همکاران صدای آمریکا
پشت صحنه برنامه «#نوعید»؛ آرین ریسباف و شوخی با همکاران صدای آمریکا https://t.co/zjffsdqJTz
Hearts 8 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی بنفشه طاهریان در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی بنفشه طاهریان در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/sJ9udpeaf5
Hearts 19 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | گپ و گفت نوروزی احسان کرمی با سیران شرفی و سوران خاطری دو همکار کُرد صدای…
Hearts 22 1

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حذف #رحمان_رضایی از کادر #تیم_ملی #فوتبال به دلیل همراهی با #اعتراضات #ایران
حذف #رحمان_رضایی از کادر #تیم_ملی #فوتبال به دلیل همراهی با #اعتراضات #ایران https://t.co/Gf8vdubMJQ
Hearts 10 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #شبنم_طلوعی در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #شبنم_طلوعی در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/yABMdAN5iU
Hearts 23 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی شهره بیات در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی شهره بیات در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/QcuHBHewbv
Hearts 32 1

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | مروری بر خاطرات سال‌های گذشته صدای آمریکا با حضور فریدون فرح‌اندوز و انوشی…
Hearts 31 3

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی فرآواز در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی فرآواز در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/BD2A9eBREh
Hearts 17 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

هیراد ابطحی: احتمال محاکمه غیابی #پوتین با نظر دادستان وجود دارد
هیراد ابطحی: احتمال محاکمه غیابی #پوتین با نظر دادستان وجود دارد https://t.co/xKR5QOy3OV
Hearts 12 4

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | اجرای زنده «سر اومد زمستون» توسط ماندانا خضرایی و احسان کرمی
بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | اجرای زنده «سر اومد زمستون» توسط ماندانا خضرایی و احسان کرمی https://t.co/MJfuZEKLzf
Hearts 64 7

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی بیژن مرتضوی در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی بیژن مرتضوی در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/p9sEe8NYgl
Hearts 22 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

هیراد ابطحی: تا رسیدن به زمان محاکمه #پوتین لازم است مراحل دیگری طی شود
هیراد ابطحی: تا رسیدن به زمان محاکمه #پوتین لازم است مراحل دیگری طی شود https://t.co/FuiwUcX8aw
Hearts 13 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی فرید زلاند در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی فرید زلاند در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/9Kn2B1i0BS
Hearts 23 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

گزارش بهنام ناطقی از آخرین تصمیم‌های #سازمان_ملل در زمینه #یمن
گزارش بهنام ناطقی از آخرین تصمیم‌های #سازمان_ملل در زمینه #یمن https://t.co/wPphJtJwhy
Hearts 14 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | گیتا آرین از حس وصف‌ناپذیر جشن گرفتن نوروز در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریک…
Hearts 25 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که قربانی ضحاک زمانه شدند و نوای دادخواهی آنان. خان هفتم که به ر…
Hearts 53 15

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تلاش #چین و #روسیه برای گسترش همکاری‌ها در میانه تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو
تلاش #چین و #روسیه برای گسترش همکاری‌ها در میانه تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو https://t.co/1PciHa9rs9
Hearts 19 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی نازنین افشین‌جم در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی نازنین افشین‌جم در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/uzub7c3seQ
Hearts 24 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | مژگان شجریان می‌گوید: در نوروزامسال در کنار خانواده‌هایی باشیم که عزیزی از…
Hearts 231 44

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

یادبود نوروز بر مزار محسن شکاری؛ معترضی که جمهوری اسلامی او را اعدام کرد
یادبود نوروز بر مزار محسن شکاری؛ معترضی که جمهوری اسلامی او را اعدام کرد https://t.co/G6XaKKYb6T
Hearts 163 43

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و عیدی شالی زمردی در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و عیدی شالی زمردی در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/ePanhDbcW0
Hearts 53 10

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

در چهار گوشه ایران؛ استقبال از نوروز با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»
در چهار گوشه ایران؛ استقبال از نوروز با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» https://t.co/29OWHY2aha
Hearts 77 16

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

RT @USEnvoyIran: As I told @VOAFarsi, the people of Iran will be the ones who write this page in their nation’s history, but they are not a…
Hearts 0 50

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

هشدار دبیر کل سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی
هشدار دبیر کل سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی https://t.co/W8MgD4lANm
Hearts 18 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

🎙 #خبر_صبح در یک دقیقه؛ چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
🎙 #خبر_صبح در یک دقیقه؛ چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ https://t.co/9H18y3hNgH
Hearts 10 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | گپ و گفت نوروزی و ورزشی احسان کرمی با امیر گیتی و علی عمادی در «نوعید»
بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | گپ و گفت نوروزی و ورزشی احسان کرمی با امیر گیتی و علی عمادی در «نوعید» https://t.co/hMmJ64sX0b
Hearts 30 3

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که قربانی ضحاک زمانه شدند و نوای دادخواهی آنان. خان ششم که به گو…
Hearts 179 41

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | پیام‌های نوروزی مقامات آمریکا خطاب به مردم ایران و تاکید بر حمایت از اعتراض…
Hearts 56 5

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که قربانی ضحاک زمانه شدند. خان پنجم که به محمد حسینی اختصاص دارد…
Hearts 54 15

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که در سال ۱۴۰۱ قربانی ضحاک زمانه شدند. خان چهارم که به غزل رنجکش…
Hearts 51 17

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

برنامه ویژه صدای آمریکا سیستان و بلوچستان؛ سرزمین رستم و خدانور
برنامه ویژه صدای آمریکا
سیستان و بلوچستان؛ سرزمین رستم و خدانور https://t.co/GZayXPmCtp
Hearts 33 3

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | اجرای زنده «بهار دلنشین»، عیدی ماندانا خضرایی و احسان کرمی در «نوعید»
بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | اجرای زنده «بهار دلنشین»، عیدی ماندانا خضرایی و احسان کرمی در «نوعید» https://t.co/fwb5iwOAov
Hearts 131 9

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

گرامی‌داشت نوروز بر مزار دنیا فرهادی از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱
گرامی‌داشت نوروز بر مزار دنیا فرهادی از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ https://t.co/zN6Zsd3fBH
Hearts 54 10

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

در ۶ ماه گذشته که نام ایران با جنبش زن، زندگی، آزادی گره خورده، سیستان و بلوچستان از مناطقی است که در آغاز سال نو ه…
Hearts 104 16

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | تبریک سال نوی همکاران صدای آمریکا به کردی، بلوچی، گیلکی، ترکی و لهجه هزارگی…
Hearts 104 14

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که در سال ۱۴۰۱ قربانی ضحاک زمانه شدند. خان سوم که به…
Hearts 129 38

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک سال نو متفاوت، سوار بر موتور بدون حجاب اجباری
تبریک سال نو متفاوت، سوار بر موتور بدون حجاب اجباری https://t.co/HywPhDyOoS
Hearts 38 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

«امسال سال خونه، سید علی سرنگونه» در تجمع معترضان بر مزار کیان پیرفلک
«امسال سال خونه، سید علی سرنگونه» در تجمع معترضان بر مزار کیان پیرفلک https://t.co/GsTgM0z9ek
Hearts 117 19

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان سال ۸۸:«ما همچنان ایستاده‌ایم»
مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان سال ۸۸:«ما همچنان ایستاده‌ایم» https://t.co/te18X7sLoH
Hearts 244 58

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

گزارش صدای آمریکا از جشن و شادی عمومی در جشن #نوروز در #کردستان_عراق
گزارش صدای آمریکا از جشن و شادی عمومی در جشن #نوروز در 
#کردستان_عراق https://t.co/M1OqhMWhze
Hearts 45 9

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

آیا امکان بازگشایی پرونده جنایت علیه بشریت برای جمهوری اسلامی وجود دارد؟ پاسخ #حسین_احمدی‌نیاز
آیا امکان بازگشایی پرونده جنایت علیه بشریت برای جمهوری اسلامی وجود دارد؟ پاسخ #حسین_احمدی‌نیاز https://t.co/qNvztmkJ32
Hearts 35 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و سال نو به #ایرانیان از سوی مقامات ایالات متحده #آمریکا
تبریک #نوروز و سال نو به #ایرانیان از سوی مقامات ایالات متحده #آمریکا https://t.co/6bZ3BYbMBG
Hearts 24 0

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که قربانی ضحاک زمانه شدند. خان دوم که به #خدانور_لجه‌ای اختصاص…
Hearts 42 11

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

استقبال از #نوروز با شعار مرگ بر دیکتاتور و #خامنه‌ای؛ حضور بر مزار #کشته‌شدگان
استقبال از #نوروز با شعار مرگ بر دیکتاتور و #خامنه‌ای؛ حضور بر مزار #کشته‌شدگان https://t.co/WVAAVs2L8U
Hearts 24 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

کوروش آلادین، رزیتا ایراندوست، ماندانا تدین، آرین ریسباف، علی عمادی و پیام یزدیان ترانه «جوونه» را با توجه به حال و…
Hearts 78 18

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #اروین_خاچیکیان در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #اروین_خاچیکیان در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/1koZigJirS
Hearts 20 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

ادای احترام به #زنان #ایران توسط #جو_بایدن و بانوی اول در جشن #نوروز کاخ سفید
ادای احترام به #زنان #ایران توسط #جو_بایدن و بانوی اول در جشن #نوروز کاخ سفید https://t.co/VmDtwre8XH
Hearts 42 13

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | تبریک نوروزی #انوشیروان_کنگرلو در پایان سالی که پیام «زن زندگی آزادی» و ت…
Hearts 21 2

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #یاسمین_ایکر در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #یاسمین_ایکر در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/M1MPKci95l
Hearts 24 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#جو_بایدن در #مراسم_نوروزی #کاخ_سفید که با حضور بانوی اول آمریکا و یاسمین مقبلی برگزار شد، بعد از اجرای موسیقی توسط…
Hearts 275 44

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | گفتگوی نوروزی رزیتا ایراندوست با #فرامرز_اصلانی از ترانه‌های رمانتیک تا حم…
Hearts 56 4

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | #رزیتا_ایراندوست می‌گوید سالی که گذشت ترکیبی از بغض و اندوه با چاشنی امید…
Hearts 26 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#داریوش_اقبالی با تبریک #سال_نو بر «همبستگی» ایرانیان در سال جدید تاکید کرد
#داریوش_اقبالی با تبریک #سال_نو بر «همبستگی» ایرانیان در سال جدید تاکید کرد https://t.co/USfqEVODOq
Hearts 43 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #گردآفرید در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی #گردآفرید در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/z7v3nfmchQ
Hearts 25 0

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | صدای آمریکا امسال با تفال #فریدون_فرح‌اندوز به دیوان حافظ، به پیشواز سال ۱…
Hearts 39 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که قربانی ضحاک زمانه شدند. خان دوم که به #خدانور_لجه‌ای اختصاص…
Hearts 58 21

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

یادی از یادهای ماندگار همیشه؛ جان‌های نازنینی که در سال ۱۴۰۱ عمرشان بهای خواست آزادی شد | بخشی از ویژه برنامه…
Hearts 82 23

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | #سیامک_دهقانپور از سال ژینا و تاثیرش بر ایران و جهان می‌گوید و انتخاب او د…
Hearts 52 3

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی شیرین مجد در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی شیرین مجد در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/Gb2y7hfwg0
Hearts 26 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی گل‌آذین در ویژه برنامه «#نوعید»
تبریک #نوروز و آرزوی سال نوی گل‌آذین در ویژه برنامه «#نوعید» https://t.co/oFigq2e9oA
Hearts 16 1

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا | #آرین_ریسباف همکاری از #سیستان_و_بلوچستان در صدای آمریکا در گپ و گفت با…
Hearts 30 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

پیام تبریک #نوروز جمعی از نمایندگان #پارلمان_آلمان و آرزوی پیروزی #معترضان
پیام تبریک #نوروز جمعی از نمایندگان #پارلمان_آلمان و آرزوی پیروزی #معترضان https://t.co/kilV2mhvGn
Hearts 46 10

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دادنامه روایتی به سبک #شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که در سال ۱۴۰۱ قربانی #ضحاک زمانه شدند. خان اول که به…
Hearts 193 72

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی بابک امینی در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی بابک امینی در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/xVnARvDYaB
Hearts 27 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی مری آپیک در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی مری آپیک در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/Ty66ZJqTLb
Hearts 33 2

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#دادنامه روایتی به سبک شاهنامه از هفت جانِ عزیز است که در سال ۱۴۰۱ قربانی ضحاک زمانه شدند. خان اول که به…
Hearts 76 24

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | مازیار فلاحی می‌گوید سال گذشته تلخ بود اما با عشق به سوی ایرانی آزاد و آبا…
Hearts 41 4

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی ماز جبرانی در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی ماز جبرانی در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/35ETfW5igs
Hearts 15 4

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی آوا باورز در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی آوا باورز در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/kzl9mltxwa
Hearts 19 0

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا | آرش سبحانی در «نوعید» از نوروز متفاوت امسال می‌گوید و با یادی از روزنامه‌ن…
Hearts 53 7

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی زیبا شیرازی در ویژه برنامه #نوعید»
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی زیبا شیرازی در ویژه برنامه #نوعید» https://t.co/TuKqA8q5EZ
Hearts 29 0

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تبریک نوروز و آرزوی سال نوی مژگان شجریان در ویژه برنامه #نوعید
تبریک نوروز و آرزوی سال نوی مژگان شجریان در ویژه برنامه #نوعید https://t.co/xQMfP96Yhn
Hearts 105 11

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

معاون وزیر امور خارجه آمریکا: در سال جدید نیز در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد
معاون وزیر امور خارجه آمریکا: در سال جدید نیز در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد https://t.co/v2csPhdWqK
Hearts 50 6

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بخشی از ویژه برنامه #نوعید صدای آمریکا |حمیده آرمیده از سال نفس‌گیر گذشته می‌گوید؛ سال محکومیت حمید نوری و اعتراضات…
Hearts 33 1

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

🎙 #خبر_صبح در یک دقیقه؛ سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲
🎙 #خبر_صبح در یک دقیقه؛ سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ https://t.co/8xchxV5UFR
Hearts 23 3

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع معترضان در شهر #بوکان با شعار «ژن، ژیان، ئازادی»؛ اول فروردین
تجمع معترضان در شهر #بوکان با شعار «ژن، ژیان، ئازادی»؛ اول فروردین https://t.co/HjdIgF3kEo
Hearts 69 9

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

فریاد «مرگ بر #خامنه‌ای لعنت بر خمینی» با آغاز سال ۱۴۰۲؛ شهرزیبا اول فروردین
فریاد «مرگ بر #خامنه‌ای لعنت بر خمینی» با آغاز سال ۱۴۰۲؛ شهرزیبا اول فروردین https://t.co/oulje6fvDo
Hearts 171 41

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us