Twitter video download logoDownload Twitter Video

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 تهران - طنین فریادهای مرگ بر دیکتاتور در منطقه تهرانپارس - ۷بهمن #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: درود بر مردم #زاهدان که سال جدید را با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ آغاز کردند. هزاران هموطن بلوچ در خيزش خود در اولین جمعه…
Hearts 0 170

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات هزاران نفری مردم با شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران - ۴فروردین #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#زاهدان - تظاهرات هزاران نفری مردم با شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران - ۴فروردین
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/A4mzCZriDD
Hearts 31 40

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعار خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعار خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/tXhTFWiXvY
Hearts 30 41

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۴فروردین #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#زاهدان - فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۴فروردین
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/Av4C3ppL2v
Hearts 30 39

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان دلیر فریاد می‌زنند خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - جوانان دلیر فریاد می‌زنند خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/vME66XxlBq
Hearts 31 39

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات امروز مردم این شهر - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات امروز مردم این شهر - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/FRe90Td0KL
Hearts 28 36

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهر کنندگان شعار می‌دهند توپ تانک فشفه آخوند باید گم بشه - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 40 48

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - هزاران تظاهرکننده فریاد می‌زنند سلطنت ولایت یکصد سال جنایت - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 39 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعارهای می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری…
Hearts 38 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات بزرگ جوانان دلیر با شعار برادر شهیدم خونتو پس می‌گیرم - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 40 49

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند این آخرین پیامه هدف کل نظامه - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند این آخرین پیامه هدف کل نظامه - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/XN6kkG1g7E
Hearts 43 53

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - شروع تظاهرات مردم با شعار مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - شروع تظاهرات مردم با شعار مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/ponrmBa44a
Hearts 63 67

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ‌ پاسخ لشکر گرسنگان به حرفهای خامنه‌ای چیست؟ چرا خامنه ای در شروع سال وقیحانه گفت: آب رو هدر می‌دهیم، نان ر…
Hearts 48 60

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: عهد من و عهد ما ایرانی است آزاد، سبز و سپید و سرخ و سربلند و سرفراز و سعادتمند #قیام_تا_سرنگونی #میتوان_و_باید https:/…
Hearts 0 646

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین خبر ـ چرا مردم ایران می‌گویند مرگ بر ستمگر؟ چرا دیکتاتورها هر مخالفتی را به بیگانه نسبت می‌دهند؟ ویژگی دیگر دی…
Hearts 174 183

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: به یاد شهیدان راه آزادی در آستانه سال ۱۴۰۲- موزه مقاومت – اشرف۳ با غلبه بر این زمستان و ظلمت مرگ‌زاست که #نوروز جمهور…
Hearts 0 978

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ اصلی‌ترین ترس خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲ چیست؟ چرا خامنه‌ای در آغاز سال نو دست به دامن جوانان شد؟ #نوروز…
Hearts 164 164

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مسعود_رجوی - ۲۹اسفند ۱۴۰۱: با تبریک سال نو، به‌گفته نسل نو، باشد که در هزار و چهارصد و دو، پس بگیریم ایرانو
#مسعود_رجوی - ۲۹اسفند ۱۴۰۱: با تبریک سال نو، به‌گفته نسل نو، باشد که در هزار و چهارصد و دو، پس بگیریم ایرانو https://t.co/vCBwUtBoaw
Hearts 307 305

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ شعار سال ۱۴۰۲ مردم ایران چیست؟ یک هموطن از سنندج: سنندج ۲۹اسفند. امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه #نوروز…
Hearts 84 89

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروجرد - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زمان حلول سال نو - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بروجرد - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زمان حلول سال نو - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/cwnRnbfe6K
Hearts 71 76

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه مرزداران همزمان با تحویل سال نو - اول فروردین #نوروز…
Hearts 8 10

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مهاباد - تظاهرات شبانه جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین #نوروز…
Hearts 15 21

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه‌ای در شهرک غرب - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه‌ای در شهرک غرب - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/PihkuRjcQx
Hearts 59 65

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه ظفر - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه ظفر - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/znqD3RX1VO
Hearts 47 57

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شیراز - شعارهای شبانه توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 58 64

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - شعارهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با حلول سا نو - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#مشهد - شعارهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با حلول سا نو - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/CfdW0q25kO
Hearts 60 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه سعادت‌آباد - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 51 59

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ایذه - شعارهای جوانان دلیر همزمان با تحویل سال نو - خاموش بودن ننگ ماست، آزادی فرهنگ ماست! #نوروز…
Hearts 71 78

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرج - فریادهای خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک همزمان با تحویل سال نو - اول فروردین #نوروز…
Hearts 39 43

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرمانشاه - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
Hearts 42 43

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شیراز - زنان دلیر شعار می دهند تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود - منطقه معالی‌آباد - اول فروردین #نوروز…
Hearts 21 27

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - شعارهای شبانه همزمان با تحویل سال نو در منطقه دربند - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 40 44

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای شبانه همزمان با تحویل سال نو در منطقه شهرزیبا - اول اسفند #نوروز…
Hearts 55 51

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه سیدخندان - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه سیدخندان - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/5Z63qmWnTh
Hearts 13 17

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تهرانپارس - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تهرانپارس - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/P5LpZV4E22
Hearts 39 43

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابان شریعتی - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابان شریعتی - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/yvD4ffdUm5
Hearts 40 44

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#رشت - همزمان با تحویل سال نو مردم شعار می‌دهند امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 39 46

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی در شهرک اکباتان - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 33 38

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه پونک - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه پونک - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/l7lonsCvi1
Hearts 31 34

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه ۲۹اسفند ۱۴۰۱ صدوهشتادوششمین روز قیام سراسری فعالیت‌های مقاو…
Hearts 22 23

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/LpOgcL73Ic
Hearts 27 33

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام سراسری در آستان نوروز - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام سراسری در آستان نوروز - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/OEUvqmBTSO
Hearts 113 108

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام در آستانه عید نوروز - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بوکان -  گرامیداشت یاد شهیدان قیام در آستانه عید نوروز - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/6x9WfDIo64
Hearts 76 84

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - حسن آباد - گرامیداشت یاد شهیدان قیام و طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 52 59

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - گرامیداشت یاد شهیدان پروقار قیام سراسری در شهرهای کردستان همزمان با حلول سال نو و نوروز و شعارهای مرگ بر س…
Hearts 21 25

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

سخنرانی ابوالقاسم رضایی - معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیر…
Hearts 66 83

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#هنرنمایی خانم گیسو شاکری در تظاهرات در بروکسل همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 52 70

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور الس آمپه - عضو سنای بلژیک در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خار…
Hearts 155 168

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه ا…
Hearts 123 126

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده با شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 23 13

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده به میدان شومان رسید - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده به میدان شومان رسید - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/88m9A0TM9R
Hearts 103 118

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حمل تصاویر شهدای قیام در تظاهرات بزرگ ایرانیان همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا - ۲۹اسفند…
Hearts 51 64

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حمل پلاکاردهای بزرگ شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 221 230

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 195 208

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 153 166

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده و هوادران سازمان مجاهدین برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 159 157

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 85 110

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - هموطنان و ایرانیان‌ آزاده برای برگزاری تظاهرات بزرگ آماده می‌شوند #نوروز…
Hearts 114 125

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین خبر- پاسخ ارتش گرسنگان به خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲؟! 🔻 بلندگوهای خامنه‌ای با برجسته کردن دشمن چه چیزی را می‌خوا…
Hearts 60 64

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حضور ایرانیان آزاده برای تظاهرات همزمان با اجلاس وزیر خارجه اتحادیه اروپا - به مماشات پایان دهید و سپاه پ…
Hearts 13 11

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#حضور گسترده ایرانیان آزاده برای برگزاری تظاهرات شکوهمند در #بروکسل - ۲۸اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 209 199

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: تیک تاک تحویل سال، صدای پای قیام‌‌کنندگان برای سرنگونی استبداد مذهبی است. شاد باد خلق قهرمانی که در طلب بهاران آزادی ا…
Hearts 0 1017

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸اسفند #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸اسفند
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/eCL7e9D5Eo
Hearts 74 87

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر حکومت بچه‌کش در شهرک باقری - ۲۷اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 60 71

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین ـ حقیقت چیست؟ پیشرفتهای قیام یا پیشرفت خامنه‌ای؟ عباس عبدی:‌ شاه در سال ۵۵ در اوج قدرتش تصور میکرد حتی به…
Hearts 79 93

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - حضور مردم بر مزار شهید قیام مجیدرضا رهنورد در روزهای آخر سال - ۲۷اسفند ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 132 143

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: در سالگرد درگذشت دکتر #منوچهر_هزارخانی یاد او را گرامی می‌داریم. او خالق و مبدع بسا اندیشه‌ها و واژه‌ها و نوشته‌ها در…
Hearts 0 1045

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: مردم #زاهدان با شعار آزادی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه به پیشواز سال نو می‌روند آن‌ها برعهد و پیمان خود با شهیدان آزادی،…
Hearts 0 1020

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: آتش فروزان #چهارشنبه_سوری در همه جا نمادی است از ادامه قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی که مسبب همه نابسام…
Hearts 0 1027

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ صدوهشتادوسومین روز قیام سراسری برنامه نوروزی مق…
Hearts 101 112

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان تظاهر کننده با پلاکاردهای نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری و آزادی می‌آید با می‌توان و باید - ۲۶ا…
Hearts 195 208

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با پلاکاردهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 130 153

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: خامنه‌ای جلاد شب #نوروز هم از کشتار دست نمی‌کشد، بامداد امروز ۷زندانی از جمله یک زندانی سیاسی را در ارومیه #اعدام کردن…
Hearts 0 1051

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار بسیجی جیره‌خور آخرشه خوب بخور - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 77 94

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - شعار کودکان بلوچ د رحاشیه این شهر - مرگ بر سپاهی، مرگ بر بسیجی - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 67 80

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده مردمی با شعار مرگ بر خامنه‌ای قاتل - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 103 106

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 151 145

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده مردمی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 79 88

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - فریادهای جوانان دلیر - امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 73 80

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار می‌میریم، می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 87 99

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - مردم دلیر شعار می‌دهند جمهوری اعدامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 70 80

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهر کنندگان فریاد می‌زنند، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 92 95

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده جوانان دلیر با شعار سلطنت، ولایت، یکصد سال جنایت - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 84 87

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان دلیر فریاد می‌زنند، ایرانی باغیرت حمایت حمایت - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 60 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده جوانان بلوچ با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایی - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 84 93

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 73 81

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#قزوین - حضور مردم و خانواده شهیدان بر مزار شهید قیام سپهر اسماعیلی - جمعه ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 61 66

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ارومیه - تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان مرکزی ارومیه - جمعه ۲۶اسفند #نه_شاه_نه_شیخ #نه_به_اعدام #ايران
#ارومیه - تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان مرکزی ارومیه - جمعه ۲۶اسفند
#نه_شاه_نه_شیخ
#نه_به_اعدام 
#ايران https://t.co/Xyci5jKxQP
Hearts 49 55

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ ارتش گرسنگان در سال نو با خامنه ای چه می‌کند؟ این‌ هم نمک جلاد بر زخم ارتش گرسنگان #چهارشنبه‌سوری…
Hearts 76 90

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#اتهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه الهیه - ۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#اتهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه الهیه - ۲۵اسفند
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/Gc6wiMi4Lf
Hearts 51 58

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ارومیه - تجمع اعتراضی خانواده زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان مرکزی ارومیه - ۲۵اسفند…
Hearts 68 75

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#فولادشهر اصفهان - تجدید عهد با شهید قیام مهسا موگویی در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند…
Hearts 98 102

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سقز - همخوانی سرود و تجدید پیمان بر مزار شهدای راه آزادی در آرامستان آیچی و تاکید بر تداوم انقلاب تا پیروزی نهایی…
Hearts 69 72

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ایذه - حضور گسترده مردم بر مزار شهید قیام حامد سلحشور در پنجشنبه آخر سال و تجدید پیمان با شهید راه آزادی -۲۵اسفند…
Hearts 84 89

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - گلباران مزار شهید راه آزادی ابوالفضل آدینه‌زاده و تجدید عهد با شهیدان در پنجشنبه آخر سال -۲۵اسفند…
Hearts 99 94

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرج - خانواده‌ی شهید قیام محمدمهدی کرمی بر مزار شهیدان قیام مهدی حضرتی و نیما نوری در آخرین پنجنشنبه‌ی سال -۲۵اسفن…
Hearts 147 158

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۲۵اسفند ۱۴۰۱ کانون‌های شورشی و #چهارشنبه‌سوری صدوهشتادودوم…
Hearts 70 77

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرمانشاه - تجدید پیمان با شهیدان راه آزادی مینو مجیدی شهید راه آزادی -مرگ برخامنه‌ای - قسم به خون یاران ایستاده ا…
Hearts 72 81

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کامیاران - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#کامیاران - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/rB74hpZWiN
Hearts 67 75

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us