Twitter video download logoDownload Twitter Video

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - پونک - طنین شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه - صبحگاه ۶بهمن #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: چکیده رویارویی خمینی و خامنه‌ای با مجاهدین از آغاز تا امروز این است که یک طرف درک ارتجاعی از اسلام را مایه کشتن آزادی‌…
Hearts 0 322

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: از نظر سیاسی رژیم حاکم همواره منافع اساسی خود را در این دیده و می‌بیند که #مجاهدین از اسلام و همه شعائر آن ـ از نماز و…
Hearts 0 303

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#جاده هراز - مردم در حین سفر نوروزی هم شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند - ۷فروردین #قيام_تا_سرنگونی…
Hearts 1 0

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ‌ سرنوشت مخاطره‌آمیز خامنه‌ای! ۷فروردین ۱۴۰۲ گذشت زمانی که مردم فقط ناراضی بودند امروز مردم به کمتر از سرن…
Hearts 69 85

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای شبانه قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان در شهرک باقری - ۶فروردین #قيام_تا_سرنگونی…
Hearts 52 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – یکشنبه ۶فروردین ۱۴۰۲ صدونودودومین روز قیام سراسری رژیم ایران فقط ز…
Hearts 64 73

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار عزاعزاست امروز روز عزاست امروز حقوق بازنشسته زیرعباست امروز…
Hearts 97 105

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل فرمانداری رژیم -۶فروردی…
Hearts 65 81

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان شبکه رمز ارز کینگ مانی شرکت بادران گستران - ۶فروردین ۱۴۰۲ #نوروز #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 66 82

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سقز و زیویه - تجمع اعتراضی فرهنگیان در ادارە آموزش و پرورش، برای پیگیری وضعیت یکی از معلمان بازداشت شده - ۶فروردین…
Hearts 113 118

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرمانشاه - تجدید عهد با شهدای قیام امیرحسین بساطی و مینو مجیدی بر سر مزارشان #نوروز #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#کرمانشاه - تجدید عهد با شهدای قیام امیرحسین بساطی و  مینو مجیدی بر سر مزارشان
#نوروز 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/ZLx6tODJxa
Hearts 77 79

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 تبریک‌های نوروزی کانون‌های شورشی در شهرهای میهن مازندران، نیشابور، یزد، بهبهان و اهواز - ۴فروردین ۱۴۰۲…
Hearts 98 110

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین خبر- وحشت خامنه‌ای از انفجار ۱۴۰۲! چرا؟ مگر خامنه‌ای نگفت به قیام و اغتشاش سیلی زدیم و تمام شد؟ چرا سرکرده…
Hearts 144 153

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: امسال مردم #ایران در قیام خود یک‌بار دیگر ارتجاع و کهنگی و دیکتاتوری‌های شیخ و شاه را به سردی و سیاهی زمستان سپردند و…
Hearts 0 981

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ سیلی #زاهدان بر بناگوش خامنه‌ای! به خامنه‌ای باید گفت: منتظر سیلی‌های آتشین قیام‌آفرینان باش!…
Hearts 225 215

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۴فروردین ۱۴۰۲ 🔻 صدونودمین روز قیام سراسری 🔻 استمرار دادگاه ا…
Hearts 97 104

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #مسعود_رجوی -۲ فروردین ۱۴۰۲: ای تغییر دهندهٔ قلب‌ها و دیدگان؛ ای تدبیرگر شب و روز؛ ای دگرگون‌ساز حالات و حکومتها…
Hearts 710 671

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: درود بر مردم #زاهدان که سال جدید را با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ آغاز کردند. هزاران هموطن بلوچ در خيزش خود در اولین جمعه…
Hearts 0 1049

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات هزاران نفری مردم با شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران - ۴فروردین #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#زاهدان - تظاهرات هزاران نفری مردم با شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران - ۴فروردین
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/A4mzCZriDD
Hearts 78 90

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعار خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعار خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/tXhTFWiXvY
Hearts 73 86

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۴فروردین #نه_شاه_نه_شیخ #ايران
#زاهدان - فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۴فروردین
#نه_شاه_نه_شیخ
#ايران https://t.co/Av4C3ppL2v
Hearts 70 82

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان دلیر فریاد می‌زنند خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - جوانان دلیر فریاد می‌زنند خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/vME66XxlBq
Hearts 66 75

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات امروز مردم این شهر - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در تظاهرات امروز مردم این شهر - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/FRe90Td0KL
Hearts 59 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهر کنندگان شعار می‌دهند توپ تانک فشفه آخوند باید گم بشه - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 90 95

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - هزاران تظاهرکننده فریاد می‌زنند سلطنت ولایت یکصد سال جنایت - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 74 83

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعارهای می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری…
Hearts 70 78

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات بزرگ جوانان دلیر با شعار برادر شهیدم خونتو پس می‌گیرم - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ…
Hearts 65 75

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند این آخرین پیامه هدف کل نظامه - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند این آخرین پیامه هدف کل نظامه - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/XN6kkG1g7E
Hearts 78 89

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - شروع تظاهرات مردم با شعار مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی - ۴فروردین #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #ایران
#زاهدان - شروع تظاهرات مردم با شعار مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی - ۴فروردین
#اعتراضات_سراسری 
#نه_شاه_نه_شیخ
#ایران https://t.co/ponrmBa44a
Hearts 172 160

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ‌ پاسخ لشکر گرسنگان به حرفهای خامنه‌ای چیست؟ چرا خامنه ای در شروع سال وقیحانه گفت: آب رو هدر می‌دهیم، نان ر…
Hearts 111 119

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: عهد من و عهد ما ایرانی است آزاد، سبز و سپید و سرخ و سربلند و سرفراز و سعادتمند #قیام_تا_سرنگونی #میتوان_و_باید https:/…
Hearts 0 1025

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین خبر ـ چرا مردم ایران می‌گویند مرگ بر ستمگر؟ چرا دیکتاتورها هر مخالفتی را به بیگانه نسبت می‌دهند؟ ویژگی دیگر دی…
Hearts 188 198

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: به یاد شهیدان راه آزادی در آستانه سال ۱۴۰۲- موزه مقاومت – اشرف۳ با غلبه بر این زمستان و ظلمت مرگ‌زاست که #نوروز جمهور…
Hearts 0 1128

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ اصلی‌ترین ترس خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲ چیست؟ چرا خامنه‌ای در آغاز سال نو دست به دامن جوانان شد؟ #نوروز…
Hearts 165 166

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#اراک - جوانان دلیر بر سر مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند - اول فروردین #نوروز…
Hearts 65 58

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مسعود_رجوی - ۲۹اسفند ۱۴۰۱: با تبریک سال نو، به‌گفته نسل نو، باشد که در هزار و چهارصد و دو، پس بگیریم ایرانو
#مسعود_رجوی - ۲۹اسفند ۱۴۰۱: با تبریک سال نو، به‌گفته نسل نو، باشد که در هزار و چهارصد و دو، پس بگیریم ایرانو https://t.co/vCBwUtBoaw
Hearts 309 305

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ شعار سال ۱۴۰۲ مردم ایران چیست؟ یک هموطن از سنندج: سنندج ۲۹اسفند. امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه #نوروز…
Hearts 84 89

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروجرد - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زمان حلول سال نو - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بروجرد - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زمان حلول سال نو - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/cwnRnbfe6K
Hearts 73 77

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه مرزداران همزمان با تحویل سال نو - اول فروردین #نوروز…
Hearts 10 11

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مهاباد - تظاهرات شبانه جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین #نوروز…
Hearts 17 22

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه‌ای در شهرک غرب - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه‌ای در شهرک غرب - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/PihkuRjcQx
Hearts 61 66

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه ظفر - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه ظفر - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/znqD3RX1VO
Hearts 49 58

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شیراز - شعارهای شبانه توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 60 65

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - شعارهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با حلول سا نو - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#مشهد - شعارهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با حلول سا نو - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/CfdW0q25kO
Hearts 61 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#رشت - تحویل سال نو با شعارهای پرطنین مرگ بر خامنه‌ای - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#رشت - تحویل سال نو با شعارهای پرطنین مرگ بر خامنه‌ای - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/9y95XFX1BY
Hearts 87 84

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه سعادت‌آباد - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 53 60

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ایذه - شعارهای جوانان دلیر همزمان با تحویل سال نو - خاموش بودن ننگ ماست، آزادی فرهنگ ماست! #نوروز…
Hearts 72 78

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای قاتل در منطقه صادقیه - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 64 65

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرج - فریادهای خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک همزمان با تحویل سال نو - اول فروردین #نوروز…
Hearts 41 45

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرمانشاه - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#کرمانشاه - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/yPnby0QcIl
Hearts 44 44

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شیراز - زنان دلیر شعار می دهند تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود - منطقه معالی‌آباد - اول فروردین #نوروز…
Hearts 23 28

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - شعارهای شبانه همزمان با تحویل سال نو در منطقه دربند - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 42 45

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای شبانه همزمان با تحویل سال نو در منطقه شهرزیبا - اول اسفند #نوروز…
Hearts 56 52

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه سیدخندان - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه سیدخندان - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/5Z63qmWnTh
Hearts 15 18

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تهرانپارس - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تهرانپارس - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/P5LpZV4E22
Hearts 40 44

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابان شریعتی - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابان شریعتی - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/yvD4ffdUm5
Hearts 41 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#رشت - همزمان با تحویل سال نو مردم شعار می‌دهند امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 41 47

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی در شهرک اکباتان - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 35 39

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه پونک - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه پونک - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/l7lonsCvi1
Hearts 33 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه ۲۹اسفند ۱۴۰۱ صدوهشتادوششمین روز قیام سراسری فعالیت‌های مقاو…
Hearts 24 24

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در آستانه نوروز - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 56 56

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/LpOgcL73Ic
Hearts 29 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام سراسری در آستان نوروز - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام سراسری در آستان نوروز - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/OEUvqmBTSO
Hearts 115 109

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام در آستانه عید نوروز - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بوکان -  گرامیداشت یاد شهیدان قیام در آستانه عید نوروز - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/6x9WfDIo64
Hearts 77 85

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#دهگلان - بلبل‌آباد - درگیری جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای در آستانه نوروز - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 62 69

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - حسن آباد - گرامیداشت یاد شهیدان قیام و طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 54 60

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - گرامیداشت یاد شهیدان پروقار قیام سراسری در شهرهای کردستان همزمان با حلول سال نو و نوروز و شعارهای مرگ بر س…
Hearts 23 26

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

سخنرانی ابوالقاسم رضایی - معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیر…
Hearts 67 83

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#هنرنمایی خانم گیسو شاکری در تظاهرات در بروکسل همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 54 71

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور الس آمپه - عضو سنای بلژیک در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خار…
Hearts 157 170

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور مارک دمسماکر (رئیس کمیسیون امور ایالتی در سنای بلژیک) در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاد…
Hearts 90 103

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه ا…
Hearts 74 100

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه ا…
Hearts 126 129

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده با شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 22 12

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده به میدان شومان رسید - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده به میدان شومان رسید - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/88m9A0TM9R
Hearts 102 117

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حمل تصاویر شهدای قیام در تظاهرات بزرگ ایرانیان همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا - ۲۹اسفند…
Hearts 51 64

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده با برافراشتن پرچم شیروخورشید نشان - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 95 114

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران -…
Hearts 158 163

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حمل پلاکاردهای بزرگ شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 242 255

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 202 216

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران -…
Hearts 103 108

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 154 169

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده و هوادران سازمان مجاهدین برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 159 158

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 87 112

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - هموطنان و ایرانیان‌ آزاده برای برگزاری تظاهرات بزرگ آماده می‌شوند #نوروز…
Hearts 114 125

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تصاویری از حضور گسترده مردم با لباسهای محلی در آستانه جشن نوروز همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپ…
Hearts 338 312

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین خبر- پاسخ ارتش گرسنگان به خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲؟! 🔻 بلندگوهای خامنه‌ای با برجسته کردن دشمن چه چیزی را می‌خوا…
Hearts 62 65

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حضور ایرانیان آزاده برای تظاهرات همزمان با اجلاس وزیر خارجه اتحادیه اروپا - به مماشات پایان دهید و سپاه پ…
Hearts 16 13

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#حضور گسترده ایرانیان آزاده برای برگزاری تظاهرات شکوهمند در #بروکسل - ۲۸اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 210 200

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوشتر - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شعار گرانی تورم بلای جان مردم - ۲۸اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 58 61

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: تیک تاک تحویل سال، صدای پای قیام‌‌کنندگان برای سرنگونی استبداد مذهبی است. شاد باد خلق قهرمانی که در طلب بهاران آزادی ا…
Hearts 0 1070

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸اسفند #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸اسفند
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/eCL7e9D5Eo
Hearts 75 87

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر حکومت بچه‌کش در شهرک باقری - ۲۷اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 62 72

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای در نارمک - ۲۷اسفند #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 66 78

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین ـ حقیقت چیست؟ پیشرفتهای قیام یا پیشرفت خامنه‌ای؟ عباس عبدی:‌ شاه در سال ۵۵ در اوج قدرتش تصور میکرد حتی به…
Hearts 80 93

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - حضور مردم بر مزار شهید قیام مجیدرضا رهنورد در روزهای آخر سال - ۲۷اسفند ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 131 142

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.



Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.



About us