Twitter video download logoDownload Twitter Video

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 اردبیل - تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان مخابرات در این شهر - ۳بهمن #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ شعار سال ۱۴۰۲ مردم ایران چیست؟ یک هموطن از سنندج: سنندج ۲۹اسفند. امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه #نوروز…
Hearts 6 5

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروجرد - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زمان حلول سال نو - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بروجرد - فریادهای مرگ بر دیکتاتور در زمان حلول سال نو - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/cwnRnbfe6K
Hearts 15 16

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه‌ای در شهرک غرب - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه‌ای در شهرک غرب - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/PihkuRjcQx
Hearts 16 15

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه ظفر - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه ظفر - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/znqD3RX1VO
Hearts 14 18

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شیراز - شعارهای شبانه توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 13 13

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - شعارهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با حلول سا نو - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#مشهد - شعارهای مرگ بر دیکتاتور همزمان با حلول سا نو - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/CfdW0q25kO
Hearts 15 16

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#رشت - تحویل سال نو با شعارهای پرطنین مرگ بر خامنه‌ای - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#رشت - تحویل سال نو با شعارهای پرطنین مرگ بر خامنه‌ای - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/9y95XFX1BY
Hearts 36 32

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه سعادت‌آباد - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 12 14

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ایذه - شعارهای جوانان دلیر همزمان با تحویل سال نو - خاموش بودن ننگ ماست، آزادی فرهنگ ماست! #نوروز…
Hearts 21 22

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای قاتل در منطقه صادقیه - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 20 21

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرج - فریادهای خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک همزمان با تحویل سال نو - اول فروردین #نوروز…
Hearts 17 17

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرمانشاه - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#کرمانشاه - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/yPnby0QcIl
Hearts 21 19

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شیراز - زنان دلیر شعار می دهند تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود - منطقه معالی‌آباد - اول فروردین #نوروز…
Hearts 15 18

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - شعارهای شبانه همزمان با تحویل سال نو در منطقه دربند - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 21 22

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای شبانه همزمان با تحویل سال نو در منطقه شهرزیبا - اول اسفند #نوروز…
Hearts 24 21

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تهرانپارس - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تهرانپارس - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/P5LpZV4E22
Hearts 18 19

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابان شریعتی - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابان شریعتی - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/yvD4ffdUm5
Hearts 17 18

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#رشت - همزمان با تحویل سال نو مردم شعار می‌دهند امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 17 18

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - فریادهای فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی در شهرک اکباتان - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 13 15

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه پونک - اول فروردین #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در منطقه پونک - اول فروردین
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/l7lonsCvi1
Hearts 12 12

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه ۲۹اسفند ۱۴۰۱ صدوهشتادوششمین روز قیام سراسری فعالیت‌های مقاو…
Hearts 22 21

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در آستانه نوروز - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 39 39

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام سراسری در آستان نوروز - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام سراسری در آستان نوروز - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/OEUvqmBTSO
Hearts 80 79

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - گرامیداشت یاد شهیدان قیام در آستانه عید نوروز - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بوکان -  گرامیداشت یاد شهیدان قیام در آستانه عید نوروز - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/6x9WfDIo64
Hearts 44 50

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#دهگلان - بلبل‌آباد - درگیری جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای در آستانه نوروز - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 37 41

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - حسن آباد - گرامیداشت یاد شهیدان قیام و طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 31 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور الس آمپه - عضو سنای بلژیک در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خار…
Hearts 138 147

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور مارک دمسماکر (رئیس کمیسیون امور ایالتی در سنای بلژیک) در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاد…
Hearts 74 85

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - گزیده سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات بزرگ ایرانیان ازاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه ا…
Hearts 98 104

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده با شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 23 13

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده به میدان شومان رسید - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده به میدان شومان رسید - ۲۹اسفند
#نوروز
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/88m9A0TM9R
Hearts 80 92

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده با برافراشتن پرچم شیروخورشید نشان - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 88 104

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران -…
Hearts 136 140

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - حمل پلاکاردهای بزرگ شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 175 183

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 112 118

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران -…
Hearts 94 98

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران - ۲۹اسفند #نوروز #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 117 128

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده و هوادران سازمان مجاهدین برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران - ۲۹اسفند #نوروز…
Hearts 139 134

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - هموطنان و ایرانیان‌ آزاده برای برگزاری تظاهرات بزرگ آماده می‌شوند #نوروز…
Hearts 107 113

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بروکسل - تصاویری از حضور گسترده مردم با لباسهای محلی در آستانه جشن نوروز همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپ…
Hearts 297 271

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین خبر- پاسخ ارتش گرسنگان به خامنه‌ای در سال ۱۴۰۲؟! 🔻 بلندگوهای خامنه‌ای با برجسته کردن دشمن چه چیزی را می‌خوا…
Hearts 57 62

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوشتر - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شعار گرانی تورم بلای جان مردم - ۲۸اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 60 61

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: تیک تاک تحویل سال، صدای پای قیام‌‌کنندگان برای سرنگونی استبداد مذهبی است. شاد باد خلق قهرمانی که در طلب بهاران آزادی ا…
Hearts 0 872

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸اسفند #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸اسفند
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/eCL7e9D5Eo
Hearts 73 86

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای مرگ بر حکومت بچه‌کش در شهرک باقری - ۲۷اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 59 70

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین ـ حقیقت چیست؟ پیشرفتهای قیام یا پیشرفت خامنه‌ای؟ عباس عبدی:‌ شاه در سال ۵۵ در اوج قدرتش تصور میکرد حتی به…
Hearts 78 90

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: مردم #زاهدان با شعار آزادی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه به پیشواز سال نو می‌روند آن‌ها برعهد و پیمان خود با شهیدان آزادی،…
Hearts 0 950

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: آتش فروزان #چهارشنبه_سوری در همه جا نمادی است از ادامه قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی که مسبب همه نابسام…
Hearts 0 974

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ صدوهشتادوسومین روز قیام سراسری برنامه نوروزی مق…
Hearts 101 112

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان تظاهر کننده با پلاکاردهای نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری و آزادی می‌آید با می‌توان و باید - ۲۶ا…
Hearts 196 208

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با پلاکاردهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 130 153

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: خامنه‌ای جلاد شب #نوروز هم از کشتار دست نمی‌کشد، بامداد امروز ۷زندانی از جمله یک زندانی سیاسی را در ارومیه #اعدام کردن…
Hearts 0 999

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار بسیجی جیره‌خور آخرشه خوب بخور - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 77 94

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - شعار کودکان بلوچ د رحاشیه این شهر - مرگ بر سپاهی، مرگ بر بسیجی - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 67 80

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده مردمی با شعار مرگ بر خامنه‌ای قاتل - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 103 106

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 149 144

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده مردمی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 79 88

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - فریادهای جوانان دلیر - امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 73 80

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار می‌میریم، می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 87 99

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - مردم دلیر شعار می‌دهند جمهوری اعدامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 70 80

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهر کنندگان فریاد می‌زنند، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 92 94

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده جوانان دلیر با شعار سلطنت، ولایت، یکصد سال جنایت - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 84 87

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - جوانان دلیر فریاد می‌زنند، ایرانی باغیرت حمایت حمایت - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 60 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات گسترده جوانان بلوچ با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایی - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 84 93

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 73 80

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#قزوین - حضور مردم و خانواده شهیدان بر مزار شهید قیام سپهر اسماعیلی - جمعه ۲۶اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 61 66

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ارومیه - تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان مرکزی ارومیه - جمعه ۲۶اسفند #نه_شاه_نه_شیخ #نه_به_اعدام #ايران
#ارومیه - تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان مرکزی ارومیه - جمعه ۲۶اسفند
#نه_شاه_نه_شیخ
#نه_به_اعدام 
#ايران https://t.co/Xyci5jKxQP
Hearts 50 55

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ ارتش گرسنگان در سال نو با خامنه ای چه می‌کند؟ این‌ هم نمک جلاد بر زخم ارتش گرسنگان #چهارشنبه‌سوری…
Hearts 76 90

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#اتهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه الهیه - ۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#اتهران - طنین شعارهای شبانه در منطقه الهیه - ۲۵اسفند
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/Gc6wiMi4Lf
Hearts 51 58

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ارومیه - تجمع اعتراضی خانواده زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان مرکزی ارومیه - ۲۵اسفند…
Hearts 69 76

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#فولادشهر اصفهان - تجدید عهد با شهید قیام مهسا موگویی در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند…
Hearts 98 102

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سقز - همخوانی سرود و تجدید پیمان بر مزار شهدای راه آزادی در آرامستان آیچی و تاکید بر تداوم انقلاب تا پیروزی نهایی…
Hearts 68 71

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#ایذه - حضور گسترده مردم بر مزار شهید قیام حامد سلحشور در پنجشنبه آخر سال و تجدید پیمان با شهید راه آزادی -۲۵اسفند…
Hearts 84 89

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مشهد - گلباران مزار شهید راه آزادی ابوالفضل آدینه‌زاده و تجدید عهد با شهیدان در پنجشنبه آخر سال -۲۵اسفند…
Hearts 99 94

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرج - خانواده‌ی شهید قیام محمدمهدی کرمی بر مزار شهیدان قیام مهدی حضرتی و نیما نوری در آخرین پنجنشنبه‌ی سال -۲۵اسفن…
Hearts 148 159

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

خلاصه مهم‌ترین خبرهای #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۲۵اسفند ۱۴۰۱ کانون‌های شورشی و #چهارشنبه‌سوری صدوهشتادودوم…
Hearts 69 75

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرمانشاه - تجدید پیمان با شهیدان راه آزادی مینو مجیدی شهید راه آزادی -مرگ برخامنه‌ای - قسم به خون یاران ایستاده ا…
Hearts 72 81

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کامیاران - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#کامیاران - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/rB74hpZWiN
Hearts 67 75

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#دهگلان - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#دهگلان - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/U19hbbg6V2
Hearts 79 89

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#مهاباد - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ايران
#مهاباد - تجدید پیمان با شهیدان قیام در پنجشنبه آخر سال - ۲۵اسفند
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ايران https://t.co/FW39QWjjX0
Hearts 68 69

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#اراک - تجدید پیمان بر مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی در آخرین پنجشنبه سال -۲۵اسفند #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 111 111

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#سنندج - گلباران مزار شهید امید حسنی، از شهیدان راه آزادی در پنجشنبه آخر سال -۲۵ اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 66 70

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین ـ پیام مردم در چهارشنبه‌سوری چه بود؟ چرا خامنه‌ای نظامش را جراحی و یک‌دست کرد؟ #چهارشنبه‌سوری…
Hearts 91 88

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: مقاومت #ایران از سال ۱۳۸۱ به تشکیل جبهه #همبستگی_ملی فراخوان داده است. جبهه‌یی که حول سه اصل اساسی پیشنهاد داده شد: او…
Hearts 0 1025

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - تظاهرات جوانان دلیر و فریادهای آزادی آزادی آزادی - ۲۴اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 96 90

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#بوکان - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای شهید نمی‌میرد - ۲۴اسفند #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 103 105

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - تظاهرات جوانان دلیر اکباتان با شعار امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام - ۲۴اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 65 65

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شعار زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی وای از…
Hearts 99 100

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - طنین شعارهای امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در افسریه - ۲۳اسفند #چهارشنبه‌سوری…
Hearts 92 96

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

لاین خبر ـ چهارشنبه‌سوری روز انفجار خشم مردم! چرا؟ آیا خامنه‌ای توانست با قرق کردن خیابانها مانع از آتش و قیام شو…
Hearts 119 126

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

گوشه‌یی از جمعیت گسترده جوانان دلیر در #چهارشنبه_سوری رشت با شعار «امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه» - ۲۳اسفند ۱۴۰۱…
Hearts 164 179

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - طنین شعارهای امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در خیابان سبلان - ۲۳اسفند #اعتراضات_سراسری #چهارشنبه_سوری…
Hearts 80 77

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی - ۲۳اسفند #اعتراضات_سراسری #چهارشنبه_سوری…
Hearts 126 118

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#گرگان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۳اسفند #اعتراضات_سراسری #چهارشنبه_سوری…
Hearts 126 123

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در شهرک نفت - ۲۳اسفند #اعتراضات_سراسری…
Hearts 78 74

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#کرج - برگزاری جنش چهارشنبه‌سوری و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۳اسفند #اعتراضات_سراسری #چهارشنبه_سوری…
Hearts 80 82

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان در چهارشنبه‌سوری - ۲۳اسفند…
Hearts 97 103

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در شهرک اکباتان - ۲۳اسفند #چهارشنبه‌سوری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 83 86

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#رشت - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای آزادی آزادی آزادی - ۲۳اسفند #اعتراضات_سراسری #چهارشنبه_سوری #ايران
#رشت - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای آزادی آزادی آزادی - ۲۳اسفند
#اعتراضات_سراسری 
#چهارشنبه_سوری  
#ايران https://t.co/IZ1Gpl6zyg
Hearts 105 103

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us