Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر دانشجويان مبارز و انقلابی كه از تهران تا گيلان و مازندران و از كردستان و كرمانشاه تا خراسان و از آذربايجان تا اصفهان و خوزستان، به‌رغم يورش وحشيانه نيروهای سركوبگر و دستگيری‌های گسترده با فرياد ”مرگ بر خامنه‌ای“، برای سرنگونی آخوندهای جنايتكار به‌پاخاسته‌اند #روز_دانشجو

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

اگر فرانسه می‌خواهد در مبارزه زنان و جوانان #ایران، در کنار آن‌ها باشد باید حق مبارزه مردم ایران برای سرنگونی اين ر…
Hearts 291 275

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

از سپیده‌دم ۱۹بهمن سال۱۳۶۰، ۴۱سال می‌گذرد. در سالگرد عاشورای #مجاهدین، در حالی‌که هنوز درد و رنج آن روز را حس می‌کن…
Hearts 579 539

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

امروز بعد از گذر از هزاران تنگه و فتنه و كوران‌های سخت، مردم #ایران به قیام ۱۴۰۱ رسیده‌اند. با سلسله‌یی از قیام‌ها،…
Hearts 626 624

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

خمینی خون ریخت و خون ریخت و تا توانست مردم ایران را سركوب، تحقیر و غارت كرد. اما مردم ایران و فرزندان و رهبران حقیق…
Hearts 336 333

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

دزد بزرگ قرن، خمینی از راه رسیده بود. در اوج بود و در منتهای محبوبیت اجتماعی و مذهبی، كه این كار را برای ما به‌طور…
Hearts 301 289

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در ماه بهمن هستیم. همه خاطرات انقلاب ۵۷ را به یاد دارید كه چگونه مردم ایران شاه را بیرون كردند و نظام سلطنتی را واژ…
Hearts 297 287

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

گردهمایی شما به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی جلوه‌یی از عزم و تكاپوی پر‌شور خلق دلاوری است كه برای سرنگونی رژیم ول…
Hearts 310 308

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

آخوندها و پاسداران جنايتكار به زلزله‌‌زدگان #خوی هم رحم نمی‌کنند و در حالی‌كه كودكان و سالخوردگان با سرمای شديد دست…
Hearts 791 740

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود به هموطنان دلیر #بلوچ در #زاهدان و دیگر شهرها که خستگی‌ناپذیر بار دیگر در روز جمعه به خیابان آمدند و با شعار…
Hearts 1014 902

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در سال ۵۷ تظاهرات بی‌وقفه مردم در شهرهای مختلف، روند سرنگونی شاه را رقم زد. و حالا همین قیام‌ها که سرباز ایستادن ند…
Hearts 848 816

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

جوانان شورشگر #آبدانان امشب به خيابان‌ها ريختند و با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و به آتش کشیدن مجسمه و نمادهای رژيم بر…
Hearts 898 838

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

شاه با سرکوب گسترده و طولانی مخالفان، برای خمینی راه گشود و او با استفاده از این شرایط به‌ویژه زندانی بودن #مجاهدین…
Hearts 967 928

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

هر قاطعیتی علیه رژیم آخوندی و هر قدمی علیه رژیم در هر کجای جهان، یاری رساندن به مبارزه مردم #ایران برای سرنگونی رژی…
Hearts 858 825

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سال‌های سال است که مقاومت #ایران بر خلع ید کامل از رژیم آخوندها در کشورهای عربی تأکید می‌کند. از روز اول، حاکمیت آخ…
Hearts 927 881

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

قیامی که از ۲۵شهریور آغاز شد به‌سرعت در سراسر #ایران گسترش یافت. در این مدت در ۲۸۲شهر ایران قیام جریان داشت. خواست‌…
Hearts 820 793

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us