Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

به‌رغم سرکوب وحشیانه، مردم به‌ جان آمده ایران از هر فرصتی برای اعتراض استفاده می‌کنند. درود بر دانش آموزان کرج، دانشجویان ساری و کشاورزان اصفهان، مردم یزدانشهر، کادر پزشکی تبریز و مردم شهریار که در برف و سرما یک صدا می‌گویند: روزگار آخوندها به پایان رسیده است. #قیام_تا_سرنگونی

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سال‌های سال است که مقاومت #ایران بر خلع ید کامل از رژیم آخوندها در کشورهای عربی تأکید می‌کند. از روز اول، حاکمیت آخ…
Hearts 432 400

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

قیامی که از ۲۵شهریور آغاز شد به‌سرعت در سراسر #ایران گسترش یافت. در این مدت در ۲۸۲شهر ایران قیام جریان داشت. خواست‌…
Hearts 392 371

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

تغییر رژیم مسئولیت مردم #ایران است اما انتظار دارند که دولت‌های غربی مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و مشخصاً ن…
Hearts 474 457

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

از نظر قیام‌کنندگان لیست‌گذاری سپاه به عنوان عامل اصلی سركوب، شاخص ایستادن در کنار مردم #ایران است. به همین دلیل مر…
Hearts 513 494

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر مردم شجاع #زاهدان و راسک، هموطنان #بلوچ ما که بار ديگر بعد از نماز جمعه با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و ”مرگ بر…
Hearts 989 898

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در حقیقت مسأله این نیست که رژیم دچار این بحران است یا آن بحران؛‌ مسأله این است که حکومت کردن آخوندها دچار بحران است…
Hearts 1007 927

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

مادران شهدا الگوهایی از مقاومت، صبر، پایداری و مجاهدت خلق کردند که در تاریخ انقلاب‌ها بی‌نظیر است. تک نمودهایی بوده…
Hearts 679 648

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

زمان آن رسیده که دولت‌های غرب نبرد مردم #ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسند (آذر۱۴۰۱)…
Hearts 978 914

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us