Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

به شهیدان سرفراز آزادی، #ابراھیم_شریفی و #آوات_قادر_پور، در بوکان، #شورش_نیکنام در مهاباد و شهید بندر انزلی #مهران_سماک درود که با ایستادگی در مقابل خامنه‌ای ضحاک، جان‌شان را فدای آزادی ایران کردند. این خون‌های جوشان خاموش نمی‌شود تا سرنگونی تمامیت رژیم جهل و جنایت آخوندی.

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

امروز بعد از گذر از هزاران تنگه و فتنه و كوران‌های سخت، مردم #ایران به قیام ۱۴۰۱ رسیده‌اند. با سلسله‌یی از قیام‌ها،…
Hearts 274 275

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

خمینی خون ریخت و خون ریخت و تا توانست مردم ایران را سركوب، تحقیر و غارت كرد. اما مردم ایران و فرزندان و رهبران حقیق…
Hearts 180 171

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

دزد بزرگ قرن، خمینی از راه رسیده بود. در اوج بود و در منتهای محبوبیت اجتماعی و مذهبی، كه این كار را برای ما به‌طور…
Hearts 176 160

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در ماه بهمن هستیم. همه خاطرات انقلاب ۵۷ را به یاد دارید كه چگونه مردم ایران شاه را بیرون كردند و نظام سلطنتی را واژ…
Hearts 171 158

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

گردهمایی شما به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی جلوه‌یی از عزم و تكاپوی پر‌شور خلق دلاوری است كه برای سرنگونی رژیم ول…
Hearts 196 182

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

آخوندها و پاسداران جنايتكار به زلزله‌‌زدگان #خوی هم رحم نمی‌کنند و در حالی‌كه كودكان و سالخوردگان با سرمای شديد دست…
Hearts 613 566

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود به هموطنان دلیر #بلوچ در #زاهدان و دیگر شهرها که خستگی‌ناپذیر بار دیگر در روز جمعه به خیابان آمدند و با شعار…
Hearts 879 778

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در سال ۵۷ تظاهرات بی‌وقفه مردم در شهرهای مختلف، روند سرنگونی شاه را رقم زد. و حالا همین قیام‌ها که سرباز ایستادن ند…
Hearts 781 746

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

جوانان شورشگر #آبدانان امشب به خيابان‌ها ريختند و با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و به آتش کشیدن مجسمه و نمادهای رژيم بر…
Hearts 850 780

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

شاه با سرکوب گسترده و طولانی مخالفان، برای خمینی راه گشود و او با استفاده از این شرایط به‌ویژه زندانی بودن #مجاهدین…
Hearts 928 876

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

هر قاطعیتی علیه رژیم آخوندی و هر قدمی علیه رژیم در هر کجای جهان، یاری رساندن به مبارزه مردم #ایران برای سرنگونی رژی…
Hearts 834 797

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سال‌های سال است که مقاومت #ایران بر خلع ید کامل از رژیم آخوندها در کشورهای عربی تأکید می‌کند. از روز اول، حاکمیت آخ…
Hearts 898 855

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

قیامی که از ۲۵شهریور آغاز شد به‌سرعت در سراسر #ایران گسترش یافت. در این مدت در ۲۸۲شهر ایران قیام جریان داشت. خواست‌…
Hearts 793 767

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

تغییر رژیم مسئولیت مردم #ایران است اما انتظار دارند که دولت‌های غربی مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و مشخصاً ن…
Hearts 575 558

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

از نظر قیام‌کنندگان لیست‌گذاری سپاه به عنوان عامل اصلی سركوب، شاخص ایستادن در کنار مردم #ایران است. به همین دلیل مر…
Hearts 624 604

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر مردم شجاع #زاهدان و راسک، هموطنان #بلوچ ما که بار ديگر بعد از نماز جمعه با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و ”مرگ بر…
Hearts 1042 949

Download Tweet Video
Ad
Ad
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us