Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سازمان #مجاهدین_خلق از همان روزهای اول حکومت آخوندها در ایران به مقابله با زن ستیزی این رژیم پرداخت. در اسفند ۵۷، زنان مجاهد، به‌دلیل دفاع از زنان بدون روسری مورد ضرب و شتم نیروهای رژیم قرار گرفتند #خشونت_علیه_زنان #زنان_نیروی_تغییر #قیام_تا_سرنگونی

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

آخوندها و پاسداران جنايتكار به زلزله‌‌زدگان #خوی هم رحم نمی‌کنند و در حالی‌كه كودكان و سالخوردگان با سرمای شديد دست…
Hearts 299 264

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود به هموطنان دلیر #بلوچ در #زاهدان و دیگر شهرها که خستگی‌ناپذیر بار دیگر در روز جمعه به خیابان آمدند و با شعار…
Hearts 679 579

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در سال ۵۷ تظاهرات بی‌وقفه مردم در شهرهای مختلف، روند سرنگونی شاه را رقم زد. و حالا همین قیام‌ها که سرباز ایستادن ند…
Hearts 714 671

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

جوانان شورشگر #آبدانان امشب به خيابان‌ها ريختند و با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و به آتش کشیدن مجسمه و نمادهای رژيم بر…
Hearts 807 737

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

شاه با سرکوب گسترده و طولانی مخالفان، برای خمینی راه گشود و او با استفاده از این شرایط به‌ویژه زندانی بودن #مجاهدین…
Hearts 887 835

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

هر قاطعیتی علیه رژیم آخوندی و هر قدمی علیه رژیم در هر کجای جهان، یاری رساندن به مبارزه مردم #ایران برای سرنگونی رژی…
Hearts 814 774

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سال‌های سال است که مقاومت #ایران بر خلع ید کامل از رژیم آخوندها در کشورهای عربی تأکید می‌کند. از روز اول، حاکمیت آخ…
Hearts 880 835

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

قیامی که از ۲۵شهریور آغاز شد به‌سرعت در سراسر #ایران گسترش یافت. در این مدت در ۲۸۲شهر ایران قیام جریان داشت. خواست‌…
Hearts 779 752

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

تغییر رژیم مسئولیت مردم #ایران است اما انتظار دارند که دولت‌های غربی مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و مشخصاً ن…
Hearts 565 549

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

از نظر قیام‌کنندگان لیست‌گذاری سپاه به عنوان عامل اصلی سركوب، شاخص ایستادن در کنار مردم #ایران است. به همین دلیل مر…
Hearts 611 593

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر مردم شجاع #زاهدان و راسک، هموطنان #بلوچ ما که بار ديگر بعد از نماز جمعه با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ و ”مرگ بر…
Hearts 1036 944

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us