Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

حضور رزمنده و مهاجم دختران و زنان ميهن‌مان همراه با جوانان و مردان آزاده که با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ مزدوران و پاسداران رژیم را به عقب‌نشینی وادار می‌کنند، نويد‌بخش يک جمهوری دمكراتيک مبتنی بر برابری و حاكميت مردم است.

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

مردم #ایران شب گذشته یک‌پارچه با فریادهای ”مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی“،خشم خود را از رژیم آخوندها که ورزش کشور…
Hearts 132 123

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

دختران دلیر ایران که در خط مقدم این نبرد ایستاده‌اند، بهترین گواهان طینت پیشرو و رهایی‌بخش قیام‌اند. به صف شهیدان‌ش…
Hearts 706 633

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ایران آزاد شده از اشغال آخوندها بر رنج ۴۴ساله #ایران و ایرانی بنا می‌شود. رویاهایی که به خون نشست و آرزوهایی که در…
Hearts 848 762

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

۲۵سال پیش به آخوندها گفتم،شما نهایتا به دست همین زنان که آنها را به حساب نمی‌آورید سرنگون خواهید شد ما می‌گوییم نه…
Hearts 292 274

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سازمان #مجاهدین_خلق از همان روزهای اول حکومت آخوندها در ایران به مقابله با زن ستیزی این رژیم پرداخت. در اسفند ۵۷، ز…
Hearts 767 717

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر عزم هموطنان دلیر بلوچ که امروز بار دیگر در #زاهدان، #خاش، سراوان، ایرانشهر، چابهار، پیشین و تفتان با شعارها…
Hearts 898 820

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ایران امروز در یک مقطع خطیر از تاریخش قرار دارد. خواسته مردم ایران و به‌ويژه زنان در شعارهایشان برجسته است. آن‌ها خ…
Hearts 612 590

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

مقاومت و دفاع از خود و مبارزه برای آزادی و سرنگونی این رژیم زن‌ستیز حق مسلم زنان #ایران است.از موضع وظیفه و مسئولیت…
Hearts 817 755

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us