Twitter video download logoDownload Twitter Video

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 دانشگاه بهشتی - خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله! - چهارشنبه ۳۰شهریور #گشت_کشتار #قیام_سراسری #ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - ستارخان - تظاهرات شبانه با شعار می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری #محسن_شکاری #ایران
🔴 #تهران - ستارخان - تظاهرات شبانه با شعار می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۱۷آذر
#اعتراضات_سراسری 
#محسن_شکاری 
#ایران https://t.co/Y7z0mlUsCA
Hearts 46 45

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - ستارخان - تظاهرات شبانه جوانان دلیر با شعارهای آزادی آزادی آزادی - ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 51 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - ستارخان - تظاهرات شبانه علیه اعدام جنایتکارانه شهید قیام -#محسن_شکاری - ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 49 43

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 آرهوس - دانمارک - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه اعدام شهید قیام #محسن_شکاری - ۱۷آذر #قيام_تا_سرنگونی #ایران
🔴 آرهوس - دانمارک - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه اعدام شهید قیام #محسن_شکاری    - ۱۷آذر
#قيام_تا_سرنگونی
#ایران https://t.co/qL9wmv8GgY
Hearts 56 50

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه اعدام شهید قیام #محسن_شکاری - ۱۷آذر
🔴 #برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه اعدام شهید قیام #محسن_شکاری    - ۱۷آذر https://t.co/aUs12PcIsY
Hearts 50 48

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #لندن - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه اعدام شهید قیام #محسن_شکاری با شعار خون محسن می‌جوشد ایرانی می‌خروشد - ۱۷آ…
Hearts 74 59

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #پیرانشهر - مراسم چهلم شهید قیام #کومار_درافتاده ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 54 50

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #سنندج - مراسم خاکسپاری شهید قیام هومن عبداللهی در حسن‌آباد سنندج با شعار مرگ بر جاش ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 51 44

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #دزفول - مراسم چلهم شهید قیام محمد قائمی با شعار « وقت عزا نیست که هنگامه‌ای خشم است» و « کشته ندادیم که رهبر قا…
Hearts 47 40

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #سنندج - مراسم چهلم شهید قیام سارینا ساعدی با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 82 71

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #قم - دانشگاه آزاد قم اعتراض به حضور معاون رئیسی با شعار « سیستم فاسد نمی‌خواهیم مهمون قاتل نمی‌خواهیم » ۱۷آذر…
Hearts 49 43

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #سنندج - اعتصاب سراسری مغازه‌داران همچنان ادامه یافته است - ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 62 49

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #روانسر - مغازه‌داران اعتصاب کننده در برابر ساختمان فرمانداری رژیم علیه پلمپ مغازه‌هایشان دست به تجمع و اعتراض زد…
Hearts 53 52

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #سنندج - در مراسم شهید قیام سارینا ساعدی مردم شعار می‌دهند‌: فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی - ۱۷آذر…
Hearts 47 47

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اراک - ترس مزدوران خامنه‌ای از شکل‌گیری اعتراض و خیزش در مراسم چهلم مهرشاد شهیدی و بستن مسیرهای منتهی به آرامست…
Hearts 56 52

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نجف‌آباد - اعتراض مغازه‌داران و بازاریان شریف در اعتراض به پلمپ مغازه‌ها - پنجشنبه ۱۷آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 42 38

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین ـ خامنه‌ای و نظامش چگونه له خواهند شد؟ 🔻 بعد از ۸۳روز قیامی که مردم در آن با شعار مرگ بر خامنه‌ای نشان د…
Hearts 39 38

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #سنندج - اعتراض و درگیری مغازه‌داران خیابان فردوسی با ماموران رژیم بدلیل پلمپ مغازه‌هایشان - ۱۷آذر…
Hearts 58 50

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 گرامیداشت ۱۶آذر روز دانشجو توسط ارتش آتش و آزادی(۳) 👏 💥 تهران، اصفهان، شیراز و کرج - ۱۵آذر ۱۴۰۱ ✊✌️ #کانون_شورشی…
Hearts 65 62

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - متروی استاد معین - مردم شعار می‌دهند: فکر نکنید یه روزه قرار ما هر روزه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 57 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - میدان آزادی - تظاهرات با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 55 46

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - چیتگر - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 51 37

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #مشهد - تظاهرات شبانه جوانان دلیر همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 91 74

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - خیابان اسکندری - تظاهرات شبانه و برپا کردن آتش در خیابانها - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 52 41

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #بومهن - تظاهرات جوانان دلیر و قصد مزدوران رژیم برای زیر گرفتن تظاهر کنندگان با ماشین - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 68 52

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #رودسر - تظاهرات شبانه مردم رودسر - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #رودسر - تظاهرات شبانه مردم رودسر - ۱۶آذر
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/33a7982ESZ
Hearts 60 56

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اردکان - مردم شعار می‌دهند: امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 96 73

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #قزوین - جوانان دلیر نجوای آزادی سر می‌دهند - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #قزوین - جوانان دلیر نجوای آزادی سر می‌دهند - ۱۶آذر
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/DlJgnSIqsT
Hearts 75 59

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - میدان آزادی - تظاهرات مردم همزمان با هشتاد و سومین روز قیام سراسری - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 113 95

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - میدان آزادی - تظاهرات مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 75 60

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اصفهان - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #اصفهان - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/wlot6oIAeo
Hearts 82 67

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نجف‌آباد - تظاهرات شبانه جوانان دلیر - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #نجف‌آباد - تظاهرات شبانه جوانان دلیر - ۱۶آذر
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/2RDC1q1zjl
Hearts 75 72

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران میدان توحید - تظاهرات شبانه با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 67 56

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - اکباتان - آغاز تظاهرات شبانه در شهرک اکباتان - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 65 51

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - خیابان آزادی - تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر خامنه‌ای - ۱۶اذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 49 47

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - خیابان آزادی - تظاهرات شبانه جوانان دلیر - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 82 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #تهران - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/0xkS0AgmJP
Hearts 55 45

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اردکان یزد - تظاهرات شبانه در هشتاد و سومین روز قیام سراسری - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 77 67

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نجف‌آباد اصفهان - تظاهرات شبانه با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 75 61

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 60 50

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - مترو تئاتر شهر - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 58 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - مردم سوار بر بی‌آرتی - مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #تهران - مردم سوار بر بی‌آرتی - مرگ بر دیکتاتور - ۱۶آذر
#اعتراضات_سراسری 
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/NtCHugLYsI
Hearts 54 47

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - شعار دانشجویان دانشگاه امیر کبیر: چه باحجاب چه بی‌حجاب پیش بسوی انقلاب - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 100 85

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #مشهد - تظاهرات دانشجویان دانشگاه فردوسی: هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 78 67

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: اعتصاب بازاری‌ها و كسبه شرافتمند برای سومين روز متوالی در اكثر استان‌های كشور، همزمان با خيزش سراسری دانشجويان و تظاهر…
Hearts 0 600

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: درود بر دانشجويان مبارز و انقلابی كه از تهران تا گيلان و مازندران و از كردستان و كرمانشاه تا خراسان و از آذربايجان تا…
Hearts 0 609

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #مشهد - دانشگاه فردوسی - حمله نیروهای سرکوبگر حراست به دانشجویان - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 45 39

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - دانشجویان امیرکبیر برای استمرار تظاهرات به سمت در اصلی دانشگاه رفتند - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 43 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - اعتصاب و تظاهرات دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان خارجه علامه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 71 70

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #زاهدان، بندگناوه، زرین‌شهر و خشک بیجار - سومین روز اعتصاب سراسری مغازه‌داران و کسبه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 46 44

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 سرود دانشگاه برای دانشجویان پیشتاز تقدیم به قیام سراسری مردم #ایران #شانزده_آذر لینک ویدیو در یوتیوب:…
Hearts 63 60

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 لاین ـ خامنه‌ای و نظامش چگونه له خواهند شد؟ 🔻 چرا خامنه‌ای زیر ضرب قیام می‌خواهد القا کند که هنوز امید دارد؟…
Hearts 53 48

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران، بانه و دیزج مرگور (ارومیه) - اعتصاب در بازار پوشاک همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 36 39

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - تظاهرات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 51 44

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اراک، کرمان، هفشجان و آبدانان - اعتصاب گسترده مغازه‌داران و کسب همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 49 43

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران در روز دانشجو - ۱۶آذر…
Hearts 52 40

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #کرج، روانسر، کرند غرب - اعتصاب گسترده مغازه‌داران و کسبه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 56 46

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #شیراز، کرج، پاوه - اعتصاب گسترده مغازه‌داران و کسبه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر…
Hearts 121 93

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #کرمانشاه، قزوین، اصفهان، سرابله ایلام - اعتصاب گسترده مغازه‌داران و کسبه - ۱۶آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 34 31

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #بوشهرـ سنندج، لاهیجان، دیواندره - اعتصاب دانشجویان دانشگاه آزاد رشت همزمان با روز دانشجو - ۱۶آذر…
Hearts 35 29

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️#مسعود_رجوی - ۱۶آذر ۱۴۰۱ (ساعت چهار و نیم بامداد): پیام به جوانان شورشگر و دانشجویان پیشتاز در تهران برای روز دا…
Hearts 230 209

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#سقز، بوکان، اشنویه - اعتصاب گسترده کسبه و مغازه‌داران شریف - ۱۶آذر #اعتصابات_سراسری…
Hearts 35 31

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#تهران - شعار دانشجویان دانشگاه علامه‌: نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری - ۱۶آذر #اعتصابات_سراسری…
Hearts 40 33

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#ایلام، مهاباد، اسلام‌آباد غرب، جوانرود، دهگلان - اعتصاب سراسری مغازه‌داران و کسبه در روز دانشجو - ۱۶آذر…
Hearts 32 30

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#تهران - اعتصاب دانشجویان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران - ۱۶آذر #اعتصابات_سراسری…
Hearts 39 33

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: در ۸۲امین روز قیام، #اعتراضات_سراسری دانشجویان، همراه با اعتصاب بازاریان در اکثر استان‌های کشور و بزرگداشت قهرمانان شه…
Hearts 0 717

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - ستارخان - تظاهرات شبانه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 51 46

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#تهران - شهرک اکباتان - تظاهرات و درگیری جوانان دلیر با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 44 40

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #کرج - بلوار مؤذن - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 51 48

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - ونک - تظاهرات شبانه با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 57 49

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴✍️لاین خبر ـ آیا خامنه‌ای توانست آتش دانشگاه را مهار کند؟** 🔻 خامنه‌ای از ترس قیام ۱۶آذر پاسدارش را در یک برنامه ن…
Hearts 62 59

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - تظاهرات دانش‌آموزان دلیر - کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم - ۱۵آذ ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 185 145

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - تجمع اعتراضی کارگران سیف‌خودرو که ۱۰ماه است حقوق نگرفته‌اند - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 47 41

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - هفت‌حوض - تظاهرات شبانه با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 87 73

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - دانشجویان دانشگاه شریف رودرروی زاکانی مزدور فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سرمی‌دهند - ۱۵آذر ۱۴…
Hearts 54 41

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: دانشگاه، اسير شد، دانشجويانش هزاران بار به خاک افتادند و شهيد شدند. اما تسليم نشدند. و درس مقاومت و ايستادگی در برابر…
Hearts 0 730

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: درود بر دانشجويان شجاع كه امروز با فرياد رسای ”قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان“ در ده‌ها دانشگاه در سراسر كشور…
Hearts 0 700

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴برگزاری آکسیون و نمایشگاه عکس مقابل کنگره آمریکا توسط ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت #ایران در حمایت از #قیام سراس…
Hearts 80 74

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#تهران - تحصن و سرودخوانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتصابات_سراسری…
Hearts 73 69

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴#تبریز - دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز یکپارچه در اعتصاب - ۱۵آذر ۱۴۰۱ #اعتصابات_سراسری…
Hearts 60 52

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اعتصابات_سراسری در هشتادودومین روز #قیام_سراسری #ایران اعتصاب کسبه و بازاریان شریف زرین شهر اصفهان، اصفهان، ملک…
Hearts 46 37

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 سنندج - هشتادودومین روز #قیام_سراسری - ۱۵آذر ۱۴۰۱ 🔻دانشجویان دانشگاه کردستان شعار می‌دهند: وعده‌هاشون سرابه جوابش…
Hearts 64 53

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 بابل - تظاهرات دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در هشتادودومین روز #قیام_سراسری با شعار کردستان #زاهدان الگوی ک…
Hearts 78 71

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اعتصابات_سراسری در هشتادودومین روز #قیام_سراسری #ایران اعتصاب کارگران شریف ذوب‌آهن #اصفهان مشکل ما حل نشه کارخون…
Hearts 52 46

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 سرنگونی و انقلاب است یا هیجان و احساسات؟ 🔻 خامنه‌ای گفت اینها هیجان و احساسات است اما نمی‌گوید چرا کسبه و بازا…
Hearts 49 44

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اعتصابات_سراسری در هشتادودومین روز #قیام_سراسری #ایران اعتصاب کسبه و بازاریان شریف بجنورد، ساری، جوانرود و کرمان…
Hearts 44 40

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اعتصابات_سراسری در هشتادودومین روز #قیام_سراسری #ایران اعتصاب کسبه و بازاریان شریف روانسر، سقز، بانه و سنندج…
Hearts 38 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #رشت - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۴آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #رشت - تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۴آذر
#اعتراضات_سراسری
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/8sBsKfV5cW
Hearts 92 78

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - اکباتان - تظاهرات مردم شهرک اکباتان با شعار امسال سال خون خامنه‌ای سرنگونه - ۱۴آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 65 63

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - شریعتی - تظاهرات با شعار هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه - ۱۴آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 71 64

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #اراک - تظاهرات شبانه مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۴آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 68 62

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - تهرانپارس - تظاهرات شبانه جوانان دلیر با شعار کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم - ۱۴آذر…
Hearts 135 120

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #کرج - خیابان درختی - تظاهرات جوانان دلیر با شعار فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی - ۱۴آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 61 53

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #کرند - اعتصاب سراسری مغازه‌داران و کسبه - ۱۴آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #کرند - اعتصاب سراسری مغازه‌داران و کسبه - ۱۴آذر ۱۴۰۱
#اعتراضات_سراسری
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/Bx8XXsh25j
Hearts 61 51

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - زیر پل ستارخان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱۴آذر ۱۴۰۱ #اعتراضات_سراسری…
Hearts 91 75

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - مترو شریعتی - تظاهرات شبانه با شعار این آخرین پیامه هدف کل نظامه - ۱۴آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 82 74

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #تهران - هفت حوض - تظاهرات شبانه با شعار کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم - ۱۴آذر…
Hearts 118 100

Download Tweet Video
Ad
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #زنجان - تظاهرات شبانه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور در این شهر - ۱۴آذر #اعتراضات_سراسری…
Hearts 57 54

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #ستارخان - طنین شعارهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای - ۱۴آذر #اعتراضات_سراسری #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #ایران
🔴 #ستارخان - طنین شعارهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای - ۱۴آذر
#اعتراضات_سراسری
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#ایران https://t.co/3GSJZMiTTj
Hearts 56 52

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us