Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

مقابله با استرداد دیپلمات ـ تروریست رژیم در کانون یک کارزار گسترده جهانی است که هم راه تروریسم رژیم و دیپلماسی گروگانگیری را سد می‌کند، هم سیاست مماشات با فاشیسم دینی را از تأثیر می‌اندازد و هم مانع آن می‌شود که رژیم از راه تروریسم و باجگیری اوضاع وخیم سیاسی خود را استتار کند.

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

اعتصاب بازاری‌ها و كسبه شرافتمند برای سومين روز متوالی در اكثر استان‌های كشور، همزمان با خيزش سراسری دانشجويان و تظ…
Hearts 671 624

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر دانشجويان مبارز و انقلابی كه از تهران تا گيلان و مازندران و از كردستان و كرمانشاه تا خراسان و از آذربايجان…
Hearts 685 629

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در ۸۲امین روز قیام، #اعتراضات_سراسری دانشجویان، همراه با اعتصاب بازاریان در اکثر استان‌های کشور و بزرگداشت قهرمانان…
Hearts 781 725

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

دانشگاه، اسير شد، دانشجويانش هزاران بار به خاک افتادند و شهيد شدند. اما تسليم نشدند. و درس مقاومت و ايستادگی در برا…
Hearts 790 738

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

تظاهرات شبانه در مناطق مختلف تهران و شهرهای مختلف از مشهد و اصفهان و شیراز و همدان و آمل و کرج تا زنجان و ایلام و ب…
Hearts 832 771

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر دانشجويان شجاع كه امروز با فرياد رسای ”قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان“ در ده‌ها دانشگاه در سراسر ك…
Hearts 753 707

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر بازاریان شريف در سراسر كشور از تهران تا آذربايجان و کردستان و کرمان و کرمانشاه و ديگر استان‌ها كه در هشتاد…
Hearts 760 716

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

به‌رغم سرکوب وحشیانه، مردم به‌ جان آمده ایران از هر فرصتی برای اعتراض استفاده می‌کنند. درود بر دانش آموزان کرج، دان…
Hearts 790 742

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

رژيم آخوندی از پيكر شهيدان وحشت دارد، سنگ مزارشان را می‌شکند. پيكرهايشان را می‌ربايد و مخفیانه دفن می‌کند، خانواده‌…
Hearts 791 762

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سازمان مجاهدین از همان روزهای اول حکومت آخوندها در #ایران به مقابله با زن ستیزی این رژیم پرداخت. در آن زمان مجاهدین…
Hearts 897 836

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

هموطنان بلوچ امروز بار ديگر با فریادهای ”مرگ بر خامنه‌ای، كرد و بلوچ برادرند، تشنه به خون رهبرند“ در زاهدان و زهک و…
Hearts 841 789

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

به شهیدان سرفراز آزادی، #ابراھیم_شریفی و #آوات_قادر_پور، در بوکان، #شورش_نیکنام در مهاباد و شهید بندر انزلی…
Hearts 842 781

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

مردم #ایران شب گذشته یک‌پارچه با فریادهای ”مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی“،خشم خود را از رژیم آخوندها که ورزش کشور…
Hearts 860 802

Download Tweet Video
Ad
Ad
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us