Twitter video download logoDownload Twitter Video

VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

♦️گفتگو با امیر ارسلانی، دایی کردیا مولانی، کودک کشته شده در #پی‌اس۷۵۲ : امروز تولد کردیا است؛ تولدها تبدیل به بدترین روز زندگی خانواده‌ها شده است

VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#اسفندیار_منفردزاده، آهنگساز سرشناس ایرانی، در پیامی که به‌طور اختصاصی در اختیار #صدای_آمریکا گذاشته از تاثیر کشته‌…
Hearts 133 37

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

صدای شلیک گلوله و بوق ممتد اعتراضی نزدیک دانشگاه #شریف؛ #تهران، دهم مهر #MahsaAmini #مهسا_امینی
صدای شلیک گلوله و بوق ممتد اعتراضی نزدیک دانشگاه #شریف؛ #تهران، دهم مهر
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/uxxeH3KAJJ
Hearts 460 204

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#معترضان در #مشهد می‌گویند جمهوری اسلامی «نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»- یکشنبه دهم مهر #MahsaAmini #مهسا_امینی
#معترضان در #مشهد می‌گویند جمهوری اسلامی «نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»- یکشنبه دهم مهر
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/caKXqoucZP
Hearts 334 106

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

ماموران یگان ویژه در چند خودرو به‌سوی دانشگاه صنعتی #شریف- #تهران، یکشنبه دهم مهر #MahsaAmini #مهسا_امینی
ماموران یگان ویژه در چند خودرو به‌سوی دانشگاه صنعتی #شریف- #تهران، یکشنبه دهم مهر
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/shSoocYzVj
Hearts 259 114

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

اختصاصی؛ #معترضان در #تورنتو: «با اینکه دوریم از #وطن پشت شمائیم هموطن» #MahsaAmini #مهسا_امینی
اختصاصی؛ #معترضان در #تورنتو: «با اینکه دوریم از #وطن پشت شمائیم هموطن»
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/0hbPPG2pt3
Hearts 121 27

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

فریاد خشمگینانه یک زن بر سر ماموران یگان ویژه- تهران، دهم مهر
فریاد خشمگینانه یک زن بر سر ماموران یگان ویژه- تهران، دهم مهر https://t.co/2fTfqSPqIX
Hearts 344 89

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

فریاد «مرگ بر دیکتاتور» در آخرین ساعات دهم مهر در تهران
فریاد «مرگ بر دیکتاتور» در آخرین ساعات دهم مهر در تهران https://t.co/Uojalusz8X
Hearts 273 57

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبان‌های مختلف از سوی شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس،‌۱۰ مهر
تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبان‌های مختلف از سوی شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس،‌۱۰ مهر https://t.co/PktW80jFBQ
Hearts 233 41

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

همخوانی سرود حماسی«بلا چا» از سوی شرکت‌کنندگان در تظاهرات همبستگی پاریس، ۱۰ مهر
همخوانی سرود حماسی«بلا چا» از سوی شرکت‌کنندگان در تظاهرات همبستگی پاریس، ۱۰ مهر https://t.co/ocN7UPm5uC
Hearts 166 25

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شنیده‌شدن صدای شلیک گلوله در اعتراضات یکشنبه شب خرم‌آباد، ۱۰ مهر
شنیده‌شدن صدای شلیک گلوله در اعتراضات یکشنبه شب خرم‌آباد، ۱۰ مهر https://t.co/7YZy9lu6VY
Hearts 565 140

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

اطراف دانشگاه تهران؛ بازداشت معترضان و شلیک به خودروها
اطراف دانشگاه تهران؛ بازداشت معترضان و شلیک به خودروها https://t.co/37tHPwrHjz
Hearts 407 154

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع اعتراضی در شهر کوتاهیا #ترکیه در همبستگی با اعتراضات مردمی ایران، ۱۰ مهر
تجمع اعتراضی در شهر کوتاهیا #ترکیه در همبستگی با اعتراضات مردمی ایران، ۱۰ مهر https://t.co/6X0L0P8sgO
Hearts 175 45

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز در گفت‌وگو با صدای آمریکا: امیدوارم همه زندانیان به‌ناحق به‌زودی آزادشوند
سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز در گفت‌وگو با صدای آمریکا: امیدوارم همه زندانیان به‌ناحق به‌زودی آزادشوند https://t.co/fbyMDc2Ki5
Hearts 202 21

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

برگزاری مراسم سوزاندن روسری در #پاریس همراه با تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبان کردی
برگزاری مراسم سوزاندن روسری در #پاریس همراه با تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبان کردی https://t.co/9IesIKftQL
Hearts 152 32

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور ایرانیان در میدان پیکادلی #لندن در تجمع روز یکشنبه به موازات افزایش انتقاد از دولت جدید
حضور ایرانیان در میدان پیکادلی #لندن در تجمع روز یکشنبه به موازات افزایش انتقاد از دولت جدید https://t.co/eQRBBBHSov
Hearts 96 22

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بازتاب تجمع ایرانیان در شهرهای مختلف #آلمان در رسانه‌های محلی و سراسری این کشور
بازتاب تجمع ایرانیان در شهرهای مختلف #آلمان در رسانه‌های محلی و سراسری این کشور https://t.co/i61hocI4Ro
Hearts 82 24

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

گیسو بُران شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی #پاریس در همبستگی با اعتراضات ایران
گیسو بُران شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی #پاریس در همبستگی با اعتراضات ایران https://t.co/lMUXU0eWFj
Hearts 135 34

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

گزارش صدای آمریکا از بازتاب اعتراضات سراسری #ایران در رسانه‌های منطقه
گزارش صدای آمریکا از بازتاب اعتراضات سراسری #ایران در رسانه‌های منطقه https://t.co/JnJfdJiTQl
Hearts 91 23

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دانشگاه صنعتی شریف در محاصره لباس شخصی‌ها
دانشگاه صنعتی شریف در محاصره لباس شخصی‌ها https://t.co/yVbJjLRVG8
Hearts 716 234

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حسین آقایی: جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در #مذاکرات در موضع ضعف قرار گرفته است
حسین آقایی: جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در #مذاکرات در موضع ضعف قرار گرفته است https://t.co/SaKMcBtsMt
Hearts 127 32

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

مژگان شجریان، نقاش و خواننده: از طرف پدرم به همه ایرانیان می‌گویم «همراه شو عزیز!»
مژگان شجریان، نقاش و خواننده: از طرف پدرم به همه ایرانیان می‌گویم «همراه شو عزیز!» https://t.co/I4yR0ltw2g
Hearts 765 170

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

فرزان دلجو، بازیگر و کارگردان: میلیون‌ها مهسا از سرتاسر جهان هم اینک هم‌صدا با مردم ایران هستند
فرزان دلجو، بازیگر و کارگردان: میلیون‌ها مهسا از سرتاسر جهان هم اینک هم‌صدا با مردم ایران هستند https://t.co/H8Nv4vXpVU
Hearts 127 24

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بازتاب آزادی «نمازی»ها در رسانه‌ها و واکنش وکیل این خانواده در قبال این پرونده
بازتاب آزادی «نمازی»ها در رسانه‌ها و واکنش وکیل این خانواده در قبال این پرونده https://t.co/TkExYmrT6F
Hearts 73 9

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

فرامرز اصلانی، هنرمند و ترانه سرا: من تا حالا چنین پیوستگی و همبستگی را در زندگی خودم سراغ نداشته‌ام
فرامرز اصلانی، هنرمند و ترانه سرا: من تا حالا چنین پیوستگی و همبستگی را در زندگی خودم سراغ نداشته‌ام https://t.co/Ye03M0nZL0
Hearts 423 76

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

واکنش گسترده کاربران ایرانی نسبت به آزادی زندانیان دوتابعیتی در میانه اعتراضات سراسری
واکنش گسترده کاربران ایرانی نسبت به آزادی زندانیان دوتابعیتی در میانه اعتراضات سراسری https://t.co/obvHVgjrUV
Hearts 100 17

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

گزارش صدای آمریکا از حضور پرشمار ایرانیان #کانادا در تجمع ۵۰ هزار نفری #تورنتو
گزارش صدای آمریکا از حضور پرشمار ایرانیان #کانادا در تجمع ۵۰ هزار نفری #تورنتو https://t.co/2UV5XzkhmX
Hearts 116 17

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

بررسی آخرین تحولات شانزدهمین روز اعتراضات و محاصره دانشجویان دانشگاه شریف
بررسی آخرین تحولات شانزدهمین روز اعتراضات و محاصره دانشجویان دانشگاه شریف https://t.co/DGGRwskW1N
Hearts 145 27

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حمید سعیدی، نوازنده و آهنگساز: با آگاه سازی جامعه جهانی ما باید هزینه سرکوب را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم
حمید سعیدی، نوازنده و آهنگساز: با آگاه سازی جامعه جهانی ما باید هزینه سرکوب را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم https://t.co/ya4ogADnTG
Hearts 136 35

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تارا گرامی هنرپیشه، نویسنده، و مجری: ما همه یکی هستیم و افتخاراتمان ما را به هم وصل می‌کند
تارا گرامی هنرپیشه، نویسنده، و مجری: ما همه یکی هستیم و افتخاراتمان ما را به هم وصل می‌کند https://t.co/CZRgtTjQcL
Hearts 141 29

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع مقابل دفتر حفاظت از منافع #جمهوری_اسلامی در #واشنگتن در حمایت از اعتراضات سراسری #ایران - شنبه ۹ مهر
تجمع مقابل دفتر حفاظت از منافع #جمهوری_اسلامی در #واشنگتن در حمایت از اعتراضات سراسری #ایران - شنبه ۹ مهر https://t.co/AxsRyTjfkt
Hearts 238 54

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار مرگ بر دیکتاتور در مقابل ورودی مترو خیابان شریعتی #تهران، یکشنبه ۱۰ مهر
شعار مرگ بر دیکتاتور در مقابل ورودی مترو خیابان شریعتی #تهران، یکشنبه ۱۰ مهر https://t.co/MuZUXTpTTm
Hearts 357 107

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور پر تعداد نیروهای سرکوب و موتورسواران در حوالی دانشگاه صنعتی شریف- ۱۰ مهر
حضور پر تعداد نیروهای سرکوب و موتورسواران در حوالی دانشگاه صنعتی شریف- ۱۰ مهر https://t.co/7XC4747GgV
Hearts 496 158

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

کشف حجاب دختران مدرسه‌ای در #سقز با شعار«اگه با هم یکی نشیم یکی یکی تموم می‌شیم»
کشف حجاب دختران مدرسه‌ای در #سقز با شعار«اگه با هم یکی نشیم یکی یکی تموم می‌شیم» https://t.co/0eWvUoRqyb
Hearts 431 111

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

پدر و مادر حسین رونقی: پاهای او را زیر شکنجه شکسته‌اند
پدر و مادر حسین رونقی: پاهای او را زیر شکنجه شکسته‌اند https://t.co/d3E19rhgEn
Hearts 1091 314

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

ارسال پیام همدلی مسعود فردمنش ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی مقیم لس آنجلس به خانواده‌های داغدار ایرانی
ارسال پیام همدلی مسعود فردمنش ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی مقیم لس آنجلس به خانواده‌های داغدار ایرانی https://t.co/KCdU5kTimU
Hearts 216 37

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی در تجمع اعتراضی یکشنبه ۱۰ مهر در پاریس
حضور یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی در تجمع اعتراضی یکشنبه ۱۰ مهر در پاریس https://t.co/MnDjACZF9b
Hearts 671 151

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور وزیر علوم در دانشگاه صنعتی شریف بعد از انتشار اخباری مبنی بر ضرب و شتم اساتید و حراستی‌ها
حضور وزیر علوم در دانشگاه صنعتی شریف بعد از انتشار اخباری مبنی بر ضرب و شتم اساتید و حراستی‌ها https://t.co/B5bOu9MVHc
Hearts 491 116

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تصاویر اختصاصی صدای آمریکا ازحضور پر تعداد ایرانیان مقیم کانادا در همایش اعتراضی در تورنتو
تصاویر اختصاصی صدای آمریکا ازحضور پر تعداد ایرانیان مقیم کانادا در همایش اعتراضی در تورنتو https://t.co/7CHiG3nxqr
Hearts 179 28

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

به گوش رسیدن صدای تیراندازی در محوطه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف یکشنبه ۱۰ مهر
به گوش رسیدن صدای تیراندازی در محوطه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف یکشنبه ۱۰ مهر https://t.co/nB2WDerRWm
Hearts 591 205

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حمله موتورسواران و نیروهای لباس شخصی به دانشجویان در پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف، ۱۰ مهر
حمله موتورسواران و نیروهای لباس شخصی به دانشجویان در پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف، ۱۰ مهر https://t.co/0poaLjKTds
Hearts 667 234

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تظاهرات اعتراضی استانبول با همخوانی سرود یار دبستانی یکشنبه ۱۰ مهر
تظاهرات اعتراضی استانبول با همخوانی سرود یار دبستانی یکشنبه ۱۰ مهر https://t.co/jp1k61c2l0
Hearts 163 31

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور مسعود قره خانی رییس مجلس نروژ در جمع ایرانیان مقیم #نروژ برای اعلام همبستگی با هموطنان داخل کشور ۱۰ مهر ۱۴۰۱
حضور مسعود قره خانی رییس مجلس نروژ در جمع ایرانیان مقیم #نروژ برای اعلام همبستگی با هموطنان داخل کشور ۱۰ مهر ۱۴۰۱ https://t.co/9wYZ8C1xD8
Hearts 250 56

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

منصور فرهنگ به صدای آمریکا: مهار برنامه هسته‌ای اولویت #اروپا و #آمریکا است
منصور فرهنگ به صدای آمریکا: مهار برنامه هسته‌ای اولویت #اروپا و #آمریکا است https://t.co/TJckg0d2mG
Hearts 84 14

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

درگیری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرکز سوهانک با بسیجیان در محوطه دانشگاه، ۱۰ مهر
درگیری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرکز سوهانک با بسیجیان در محوطه دانشگاه، ۱۰ مهر https://t.co/0tNlpfEFJq
Hearts 251 54

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

برداشتن مقنعه توسط دانش‌آموزان و سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» در محله ارم بلوار فردوس #تهران
برداشتن مقنعه توسط دانش‌آموزان و سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» در محله ارم بلوار فردوس #تهران https://t.co/cjsBbBVaKb
Hearts 389 91

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

سوزاندن روسری‌ توسط دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی #تهران با شعار «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب»، ۱۰ مهر
سوزاندن روسری‌ توسط دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی #تهران با شعار «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب»، ۱۰ مهر https://t.co/YcZPypZINp
Hearts 206 48

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تظاهرات و سردادن شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط دانشجویان دانشگاه هنر #تهران، ۱۰ مهر
تظاهرات و سردادن شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط دانشجویان دانشگاه هنر #تهران، ۱۰ مهر https://t.co/Tzvsg8SaMC
Hearts 313 93

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع دانشجویان یزد با شعار «از #زاهدان تا #تهران، جانم فدای #ایران» یکشنبه ۱۰ مهر
تجمع دانشجویان یزد با شعار «از #زاهدان تا #تهران، جانم فدای #ایران» یکشنبه ۱۰ مهر https://t.co/kUvyFqhwKL
Hearts 357 115

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

راهپیمایی و تظاهرات دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی #تهران ۱۰ مهر
راهپیمایی و تظاهرات دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی #تهران ۱۰ مهر https://t.co/5oRwn7onrV
Hearts 204 65

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه #کردستان با شعار -ژن ژیان آزادی- ۱۰ مهر
تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه #کردستان با شعار -ژن ژیان آزادی- ۱۰ مهر https://t.co/T1xTK2AV10
Hearts 143 46

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در تجمع #سانفرانسیسکو در حمایت از مردم #ایران
شعار ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در تجمع #سانفرانسیسکو در حمایت از مردم #ایران https://t.co/owtJRa8M37
Hearts 109 26

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

احمد علوی، استاد دانشگاه: سرمایه‌ اجتماعی ایرانیان خارج موجب حمایت دولت‌ها از مردم #ایران می‌شود
احمد علوی، استاد دانشگاه: سرمایه‌ اجتماعی ایرانیان خارج موجب حمایت دولت‌ها از مردم #ایران می‌شود https://t.co/Dh5nDjtZM3
Hearts 82 21

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

🔴 فوری | جو نا آرام و ملتهب در شهرک صنعتی امیرکبیر #اصفهان یکشنبه ۱۰ مهر
🔴 فوری | جو نا آرام و ملتهب در شهرک صنعتی امیرکبیر #اصفهان یکشنبه ۱۰ مهر https://t.co/pHfzI0x7Ws
Hearts 477 122

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز (سوهانک) پونک #تهران، ۱۰ مهر
تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز (سوهانک) پونک #تهران، ۱۰ مهر https://t.co/20haE5pbT6
Hearts 218 59

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد #اصفهان، ۱۰ مهر
سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد #اصفهان، ۱۰ مهر https://t.co/86obkSyJoX
Hearts 243 62

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «دانشگاه امنیتی نمی‌خواهیم» دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس یکشنبه ۱۰ مهر
شعار «دانشگاه امنیتی نمی‌خواهیم» دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس یکشنبه ۱۰ مهر https://t.co/ULWY8KxV9r
Hearts 222 50

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

همسرایی ترانه «برای...» توسط دانشجویان دانشگاه باهنر #کرمان در محوطه دانشگاه، ۱۰ مهر
همسرایی ترانه «برای...» توسط دانشجویان دانشگاه باهنر #کرمان در محوطه دانشگاه، ۱۰ مهر https://t.co/cLDuy38NUz
Hearts 288 73

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تکرار شعار «بسیجی ساندیس را بردار و برو» توسط دانشجویان دانشگاه اصفهان، ۱۰ مهر
تکرار شعار «بسیجی ساندیس را بردار و برو» توسط دانشجویان دانشگاه اصفهان، ۱۰ مهر https://t.co/yBcSvlweN5
Hearts 341 85

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

راهپیمایی دانشجویان دانشگاه #بابلسر مازندران در سرسرای دانشگاه با شعار «کلاس ما همینجاست»
راهپیمایی دانشجویان دانشگاه #بابلسر مازندران در سرسرای دانشگاه با شعار «کلاس ما همینجاست» https://t.co/KclIK3eseK
Hearts 459 136

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

دانشجویان دانشگاه نجف آباد با شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، ۱۰ مهر
دانشجویان دانشگاه نجف آباد با شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، ۱۰ مهر https://t.co/GxzQu4E2HS
Hearts 243 58

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شلیک گاز اشک‌آور توسط مامورلباس شخصی در بلوار عدل پونک #تهران، زمان نامعلوم
شلیک گاز اشک‌آور توسط مامورلباس شخصی در بلوار عدل پونک #تهران، زمان نامعلوم https://t.co/67wWi5dV17
Hearts 250 68

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

درگیری دانشجویان دانشگاه تهران مرکز با یک بسیجی در محوطه دانشگاه، ۱۰ مهر
درگیری دانشجویان دانشگاه تهران مرکز با یک بسیجی در محوطه دانشگاه، ۱۰ مهر https://t.co/9LzGK4FLIj
Hearts 321 88

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا: می‌خواهیم با مردم شجاع ایران هم‌صدا باشیم
علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا: می‌خواهیم با مردم شجاع ایران هم‌صدا باشیم https://t.co/uafPpJgzx0
Hearts 202 38

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

با وجود اعتراضات گسترده، رسانه‌های داخلی ایران از پایان اعتراضات می‌گویند
با وجود اعتراضات گسترده، رسانه‌های داخلی ایران از پایان اعتراضات می‌گویند https://t.co/c8qd74SxF8
Hearts 195 26

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

راهپیمایی چند هزار ایرانی در پایتخت آمریکا در حمایت از اعتراضات مردم ایران
راهپیمایی چند هزار ایرانی در پایتخت آمریکا در حمایت از اعتراضات مردم ایران https://t.co/jCgImJaKtd
Hearts 268 44

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

آهنگ «برای ...» شروین حاجی‌پور را صدها نفر در شیکاگوی آمریکا خواندند
آهنگ «برای ...» شروین حاجی‌پور را صدها نفر در شیکاگوی آمریکا خواندند https://t.co/jdDA6E71zJ
Hearts 894 176

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع بزرگ ایرانیان در شهر لوس آنجلس؛ سخنان گوگوش، ابی، فرامرز اصلانی و نازنین بنیادی
تجمع بزرگ ایرانیان در شهر لوس آنجلس؛ سخنان گوگوش، ابی، فرامرز اصلانی و نازنین بنیادی https://t.co/XWNa7tLVcS
Hearts 390 90

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

مجید گلپور، کارشناس روابط بین‌الملل: غرب کادوی مسموم جمهوری اسلامی را تشخیص داد
مجید گلپور، کارشناس روابط بین‌الملل: غرب کادوی مسموم جمهوری اسلامی را تشخیص داد https://t.co/Ihfm446dUa
Hearts 149 17

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

آغاز اعتراضات یکشنبه از دانشکده فنی دانشگاه تهران: «اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه»
آغاز اعتراضات یکشنبه از دانشکده فنی دانشگاه تهران: «اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه» https://t.co/FWpSoVz6oI
Hearts 960 220

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

وکیل خانواده به صدای آمریکا: مرخصی سیامک نمازی ربطی به توافق ندارد
وکیل خانواده به صدای آمریکا: مرخصی سیامک نمازی ربطی به توافق ندارد https://t.co/6Qtgex5l3h
Hearts 144 17

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

آبشار نیاگارا شنبه شب در حمایت از معترضان ایرانی به رنگ پرچم ایران در آمد مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #OpIran
آبشار نیاگارا شنبه شب در حمایت از معترضان ایرانی به رنگ پرچم ایران در آمد

مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری #OpIran https://t.co/60Enrd0KfX
Hearts 1238 346

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

در پانزدهمین روز اعتراضات شهرهای ایران در تلاطم گزارش افشار سیگارچی
در پانزدهمین روز اعتراضات شهرهای ایران در تلاطم گزارش افشار سیگارچی https://t.co/Mwnj5fD6u2
Hearts 231 27

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور پرتعداد شرکت‌کنندگان در #تظاهرات همبستگی با #اعتراضات مردمی در #ایران در #تورنتو- #کانادا، ۹ مهرماه…
Hearts 783 275

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار مرگ بر #دیکتاتور معترضان در #تبریز در بامداد یکشنبه #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار مرگ بر #دیکتاتور معترضان در #تبریز در بامداد یکشنبه
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/lm6pw2LvpH
Hearts 380 126

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

سر دادن #شعار «مرگ بر #دیکتاتور» در #عظیمیه شهر #کرج #MahsaAmini #مهسا_امینی
سر دادن #شعار «مرگ بر #دیکتاتور» در #عظیمیه شهر #کرج
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/hmb5eFFKyo
Hearts 253 87

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#اعتراضات مردم در شهر #بابل با شعار «مرگ بر #دیکتاتور» #MahsaAmini #مهسا_امینی
#اعتراضات مردم در شهر #بابل با شعار «مرگ بر #دیکتاتور»
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/estFeBDUkc
Hearts 213 77

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «مرگ بر #دیکتاتور» در #اعتراضات بامداد یکشنبه در شهر #سنندج #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار «مرگ بر #دیکتاتور» در #اعتراضات بامداد یکشنبه در شهر #سنندج
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/3SlYusC4u1
Hearts 245 84

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

سر دادن #شعار «#زن،‌ #زندگی،‌ #آزادی» در #اعتراضات #بندرعباس #MahsaAmini #مهسا_امینی
سر دادن #شعار «#زن،‌ #زندگی،‌ #آزادی» در #اعتراضات #بندرعباس
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/AdfOF82BCO
Hearts 250 91

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تصویر هوایی حضور پرشمار #تظاهرات تورنتوی #کانادا در روز شنبه ۹ مهر #MahsaAmini #مهسا_امینی
تصویر هوایی حضور پرشمار #تظاهرات تورنتوی #کانادا در روز شنبه ۹ مهر
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/pCcKjxompi
Hearts 266 103

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «مرگ بر #خامنه‌ای» در #اعتراضات بامداد یکشنبه در خیابان ولیعصر #تهران #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار «مرگ بر #خامنه‌ای» در #اعتراضات بامداد یکشنبه در خیابان ولیعصر #تهران
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/46D6sfYN3U
Hearts 353 153

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#حامد_اسماعیلیون به #صدای_آمریکا : ما در کنار مردم #ایران هستیم و مرزها معنی ندارند #MahsaAmini #مهسا_امینی
#حامد_اسماعیلیون به #صدای_آمریکا : ما در کنار مردم #ایران هستیم و مرزها معنی ندارند
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/5lP7UPaJVH
Hearts 3277 1035

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#گوگوش به #صدای_آمریکا: خوشحالم بچه‌ها در کف خیابان دنبال آرزوهای‌شان هستند؛ باید متحد بمانیم
#گوگوش به #صدای_آمریکا: خوشحالم بچه‌ها در کف خیابان دنبال آرزوهای‌شان هستند؛ باید متحد بمانیم https://t.co/LxhnR79VLv
Hearts 421 88

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

#اعتراض مردم در #کاشمر، با شعار «توپ تانک فشفشه #آخوند باید گم بشه» #MahsaAmini #مهسا_امینی
#اعتراض مردم در #کاشمر، با شعار «توپ تانک فشفشه #آخوند باید گم بشه»
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/weuIcXD4CE
Hearts 462 198

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

اجرای جمعی سرود «ای #ایران ای مرز پرگهر» در برابر دفتر حفاظت از منافع‌‌ جمهوری اسلامی در #واشنگتن #MahsaAmini…
Hearts 301 109

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

حضور دهها هزار ایرانی در #تجمع روز شنبه تورنتوی #کانادا برای همراهی با مردم #ایران #MahsaAmini #مهسا_امینی
حضور دهها هزار ایرانی در #تجمع روز شنبه تورنتوی #کانادا برای همراهی با مردم #ایران
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/Ed9CMgqlBy
Hearts 400 131

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

ادامه #اعتراضات در #شاهین‌شهر #اصفهان و وضعیت جنگی در شهر #MahsaAmini #مهسا_امینی
ادامه #اعتراضات در #شاهین‌شهر #اصفهان و وضعیت جنگی در شهر
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/hHkQkT2d1G
Hearts 509 196

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «توپ تانک فشفشه سفیر باید گم بشه» در #اعتراضات ایرانیان #ازمیر- #ترکیه #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار «توپ تانک فشفشه سفیر باید گم بشه» در #اعتراضات ایرانیان #ازمیر- #ترکیه
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/xYj78jkYdu
Hearts 412 129

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

واکنش احساسی یک هموطن در برابر شعار «#زن، #زندگی، #آزادی» نقش‌بسته بر تابلوی عظیم میدان پیکادلی #لندن# #MahsaAmini…
Hearts 220 71

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «توپ تانک فشفشه سفیر باید گم بشه» در #اعتراضات ایرانیان #گرجستان #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار «توپ تانک فشفشه سفیر باید گم بشه» در #اعتراضات ایرانیان #گرجستان
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/ZnC2tHuWyZ
Hearts 342 119

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

سردادن #شعار «جمهوری اسلامی نابود باید گردد» توسط #معترضان #بوشهری در #تجمع شنبه شب، ۹ مهر #MahsaAmini #مهسا_امینی
سردادن #شعار «جمهوری اسلامی نابود باید گردد» توسط #معترضان #بوشهری در #تجمع شنبه شب، ۹ مهر
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/eIUS2YJNEI
Hearts 366 142

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «ارتشی باغیرت، بیا به سوی #ملت» در #تجمع ایرانیان در #برن #سوئيس #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار «ارتشی باغیرت، بیا به سوی #ملت» در #تجمع ایرانیان در #برن #سوئيس
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/IxKkbV99Zw
Hearts 279 94

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

پائین‌کشیدن #پرچم جمهوری اسلامی در تجمع #برن #سوئيس #MahsaAmini #مهسا_امینی
پائین‌کشیدن #پرچم جمهوری اسلامی در تجمع #برن #سوئيس
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/BqEbSUyKN5
Hearts 378 104

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

شعار «#زن #زندگی #آزادی» در تجمع ایرانیان در شهر #وین در #اتریش #MahsaAmini #مهسا_امینی
شعار «#زن #زندگی #آزادی» در تجمع ایرانیان در شهر #وین در #اتریش
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/F1xIdu7Z5W
Hearts 166 56

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

کشف #حجاب زنان در میان تشویق و بوق خودروها درخیابان ولیعصر #تهران #MahsaAmini #مهسا_امینی
کشف #حجاب زنان در میان تشویق و بوق خودروها درخیابان ولیعصر #تهران
#MahsaAmini
#مهسا_امینی https://t.co/YkXjfn1itO
Hearts 271 88

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

طنین نام #مهسا_امینی در میانه شعار«زن، زندگی، آزادی» راه‌پیمایان معترض در #واشنگتن، ۴ مهر
طنین نام #مهسا_امینی در میانه شعار«زن، زندگی، آزادی» راه‌پیمایان معترض در #واشنگتن، ۴ مهر https://t.co/5B6pUQPLED
Hearts 204 64

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

پژواک شعار «مرگ بر خامنه‌ای» مردم ایران در راهپیمایی اعتراضی واشنگتن
پژواک شعار «مرگ بر خامنه‌ای» مردم ایران در راهپیمایی اعتراضی واشنگتن https://t.co/sy2amteh9j
Hearts 353 74

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

اجرای ترانه «من یک زنم» توسط رعنا منصور در جمع معترضان #واشنگتن، ۴ مهر
اجرای ترانه «من یک زنم» توسط رعنا منصور در جمع معترضان #واشنگتن، ۴ مهر https://t.co/i78eGN0VPj
Hearts 405 105

Download Tweet Video
Ad
Ad
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

تجمع ایرانیان در مونترال کانادا؛ در حمایت از اعتراضات ایران با شعار «آزادی آزادی آزادی»
تجمع ایرانیان در مونترال کانادا؛ در حمایت از اعتراضات ایران با شعار «آزادی آزادی آزادی» https://t.co/cTbG18qw6t
Hearts 259 68

Download Tweet Video
VOA Farsi صدای آمریکا
VOA Farsi صدای آمریکا Verified user

پاره و آتش‌زدن پاسپورت #جمهوری_اسلامی در تجمع ایرانیان در هامبورگ #آلمان
پاره و آتش‌زدن پاسپورت #جمهوری_اسلامی در تجمع ایرانیان در هامبورگ #آلمان https://t.co/kkNbJyWBW1
Hearts 610 162

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us