Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در تاریخ معاصر #ایران، هیچ واقعه‌‌یی به ‌اندازه ۳۰خرداد، مرزهای عمیق میان جبهه آزادی و استبداد را بارز نکرده است و هیچ سرفصلی به ‌این اندازه مایه تکامل جامعه ایران در جهت آزادی و عدالت نشده است. #آری_به_جمهوری_دمکراتیک

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

يا امام حسين! گفتی که می‌روم تا دست ظلم را قطع کنم. پس تا دست ظلم و استبداد را از #ایران کوتاه نکنیم، تا گوهر حماس…
Hearts 213 202

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

امروز در #ایران هر دقیقه ۸نفر از مردم به ‌زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این فراتر از فقر و تهیدستی است این قتل‌عام با فق…
Hearts 215 210

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

#ايران ما «سرزمین پایمال شده» توسط ظالمان است، همان سرزمینی است که در آن «برضعفا و ناتوانان به‌شدت فشار می‌آورند».ا…
Hearts 104 95

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ما آمده‌ایم که امیدها و باورها را شکوفا کنیم، تا دیوار اختناق در‌هم بشکند، تا راه سرنگونی استبداد دینی گشوده شود. ت…
Hearts 698 645

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

خصلت ویژه دوران رئیسی این است که‌ رژیم چه از برنامه‌ اتمی دست بردارد و چه به ‌طرف بمب برود، در هر حال فوران قیام‌ها…
Hearts 748 715

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

در قرن بیست و یکم این میزان آسیب‌پذیری مردم ایران در برابر #سیل و سایر حوادث طبیعی، ناشی از ابعاد ویرانگری حکومتی ا…
Hearts 756 726

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ما برای یک #ایران بدون شکنجه و سرکوب و عاری از تبعیض و نابرابری به‌پاخاسته‌ایم. برای یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدا…
Hearts 717 709

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

حالا ديگر بمب‌ اتمی هم نمی‌تواند اين رژيم را نجات بدهد. قدرت انفجاری مردم #ایران از بمب ‌اتمی هم بيشتر است.
حالا ديگر بمب‌ اتمی هم نمی‌تواند اين رژيم را نجات بدهد. قدرت انفجاری مردم #ایران از بمب ‌اتمی هم بيشتر است. 
https://t.co/94UlisEJ4S
Hearts 597 581

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

شیخ می‌گوید: نمی‌توان و نباید سرنگون كرد، شاه می‌گوید مرا هم كه سرنگون كردید، اشتباه كردید. هدف، پاسيو كردن و به ان…
Hearts 818 803

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سؤال اصلی در نگاه كردن به مسأله ایران، اين است كه: آيا #ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی رژيم آخوندها هست يا نيست؟…
Hearts 429 404

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

خامنه‌ای ۲سال بود از ”دولت جوان حزب‌اللهی“ صحبت می‌كرد اما دولت مورد نظر خامنه‌ای نه فقط راه حل نبود، بلكه مزيد برع…
Hearts 413 390

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سخنرانی در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی- «#میتوان_و_باید»: #ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی رژیم
سخنرانی در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی- «#میتوان_و_باید»:   
#ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی رژیم https://t.co/GIHbPukgSX
Hearts 968 916

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

وقوع #سیل در بیش از ۲۰ استان و قربانی شدن شمار زیادی از هموطنانمان، در حاکمیت غارتگر آخوندی یک فاجعه ملی است. #ایران
وقوع #سیل در بیش از ۲۰ استان و قربانی شدن شمار زیادی از هموطنانمان، در حاکمیت غارتگر آخوندی یک فاجعه ملی است.
#ایران https://t.co/otuE9z5cgu
Hearts 675 680

Download Tweet Video
Ad
Ad
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us