Twitter video download logoDownload Twitter Video

Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

Efter fyra månader har EU-kommissionen gett mig svar. Notan för att sminka Coronafonden som en framgång är över 700 miljoner kr. Deras PR är lika ineffektiv som fonden. Som denna usla kampanjvideo med 31 miljoner köpta visningar. I Bryssel är det alltid någon annan som betalar

Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

RT @RichardHerrey: Min riksdagskollega i Trafikutskottet Thomas Morell (SD) säger några sanningens ord till Justitieministern. Väl värt att…
Hearts 0 845

Download Tweet Video
Ad
Ad
Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

Illegala gränspassager till EU upp 82% jämfört med 2021. Samtidigt har Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån,…
Hearts 164 45

Download Tweet Video
Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

“If more countries do like us or the whole of Europe then there wouldn’t be a criminal industry to smuggle human be…
Hearts 132 30

Download Tweet Video
Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

Scenes like those over the weekend remind us why Europe must stop rewarding illegal migration with welfare, amnesty…
Hearts 1521 418

Download Tweet Video
Ad
Ad
Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

Extremely worrying how the priority of the EU Border and Coast Guard Agency (Frontex) is changing from protection o…
Hearts 83 26

Download Tweet Video
Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

In the real world physical border barriers are needed. 🇬🇷 Minister of Migration and Asylum @nmitarakis thank you f…
Hearts 196 31

Download Tweet Video
Charlie Weimers MEP 🇸🇪
Charlie Weimers MEP 🇸🇪 Verified user

Totalkaos denna helg vid EU:s yttre gräns. Duger detta stängsel för att skydda Europa & Sverige från illegal migrat…
Hearts 774 162

Download Tweet Video
Ad
Ad
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us