Twitter video download logoDownload Twitter Video

prachatai
prachatai Verified user

"เงินเดือนภาษีของคุณที่คุณได้กินได้ใช้อยู่ทุกวันนี้คือภาษีประชาชน...ตำรวจต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้ประยุทธ์" ผู้ชุมนุมได้ติดสติกเกอร์มีข้อความว่า "ควย...ประยุทธ์" ที่รถโล่ของตำรวจ สร้างความไม่พอใจจนขับรถ ย้ายโล่หนีทันที ผู้ชุมนุมย้ำ "ฝากให้ประยุทธ์อ่านหน่อย" #ม็อบ13มิถุนา65

prachatai
prachatai Verified user

"90 ปีที่ผ่านมา มันได้พิสูจน์แล้วว่าประชาธิปไตยของไทยที่อ้างว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นมันไม่จริง มันกลายเป็นว่…
Hearts 54 63

Download Tweet Video
Ad
Ad
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us