Twitter video download logoDownload Twitter Video

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️حمایت هموطنان و اشرف نشانها از گلریزان همیاری با سیمای آزادی #همیاری #FreeIranTelethon

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️#مسعود_رجوی: آمار جان‌باختگان کرونای ولایت در میهن اشغال‌شده به نیم‌میلیون رسید باید برای خیزش‌های پس از #کرونا ا…
Hearts 22 24

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – یکشنبه ۳بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻 تجمع اعتراضی…
Hearts 13 15

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ پایان تاب آوری؛ آژیر خطر! 🔻 پایان تاب آوری و لبریز شدن کاسة صبر مردم یکی از کابوسهای اصلی نظام است.…
Hearts 30 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ ترس از جراحی و درمان نظام 🔻 چرا هشدار به پایان تاب آوری مردم و شرایط اضطرار به موضوع روز نظام تبدی…
Hearts 33 41

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۲) 👏 💥 تهران - ۳۰دی…
Hearts 61 60

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – شنبه۲بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #كرونا 🔻 تجمع اعتراضی…
Hearts 35 38

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ کوه رئیسی در مسکو موش زائید! 🔻 وقتی کفگیر دیپلماسی رژیم حسابی به ته دیگ می‌خورد سفر مفتضح آخوند جل…
Hearts 53 57

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۷) 👏 💥 تهران - ۳۰دی…
Hearts 54 62

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۱بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻تظاهرات ایرانیان آ…
Hearts 23 26

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ پشت پردة استقبال از ایرانیان خارج کشور! 🔻 ۴دهه از سناریو جذب ایرانیان با وعده شغل و امنیت می‌گذرد. سناری…
Hearts 32 41

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع هموطنان و یاران #مقاومت به همراه خانواده‌های شهدا مقابل #پارلمان #سوئد، همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری- اول…
Hearts 67 65

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

گرامی‌داشت ۳۰دی سالروز آزادی #مسعود_رجوی از زندانهای شاه خائن به دست پرتوان مردم #ایران 🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی،…
Hearts 34 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع هموطنان و یاران #مقاومت به همراه خانواده‌های شهدا مقابل #پارلمان #سوئد، همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری- اول…
Hearts 82 80

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

سیل و بی‌عملی رژیم بیش از 5 هزار روستایی در #کرمان از #سیل آسیب دیدند هنوز به 120 روستا دسترسی زمینی وجود ندارد…
Hearts 28 33

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

گرامی‌داشت ۳۰دی سالروز آزادی #مسعود_رجوی از زندانهای شاه خائن به دست پرتوان مردم #ایران 🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی،…
Hearts 42 49

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی، بمناسبت ۳۰دی ۱۳۵۷ روز آزادی #مسعود_رجوی از #زندان: ۳۰ دی ۱۴۰۰(#تهران - #رشت
🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی، بمناسبت ۳۰دی ۱۳۵۷ روز آزادی #مسعود_رجوی  از #زندان: ۳۰ دی ۱۴۰۰(#تهران   -  #رشت https://t.co/QgFBnZaLEg
Hearts 51 49

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🎥تظاهرات ایرانیان #آزاده و بستگان #شهیدان سربه‌دار در #سوئد 🔹فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم نس…
Hearts 75 76

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۳۰دی ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻 تجمع اعتراض ا…
Hearts 22 27

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در #استکهلم همزمان با آغاز دور جدید دادگاه دژخیم…
Hearts 75 78

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در #استکلهم همزمان با آغاز دور جدید دادگاه دژخیم…
Hearts 99 106

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۱) 👏 💥 تهران - ۳۰دی…
Hearts 53 57

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️🔖 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – چهار‌شنبه ۲۹دی ‌۱۴۰۰ @mojahedin_org 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #کرونا…
Hearts 27 35

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ تنفر عمومی و بحران آفرین از آخوندها 🔻 گسترش روزافزون نفرت عمومی از آخوندها و سایر مظاهر حکومتی نشانة چی…
Hearts 44 46

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ خامنه‌ای و ریلی به سمت ته دره 🔻 تشبیه ماشین بی دنده و ترمز نظام در سرازیری سقوط و بحران کاهش تاب آ…
Hearts 75 81

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع اعتراضی نیروهای #آتش‌نشانی #تهران جمعی از نیروهای آتش‌نشانی در تهران روز چهارشنبه ۲۹دی ۱۴۰۰ در اعتراض به عدم…
Hearts 50 53

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ گزیده‌ای از گلریزان همیاری با سیمای آزادی - تماس هموطنان و لحظات غرور و شادی- قسمت چهاردهم #همیاری…
Hearts 55 57

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – سه‌شنبه ۲۸دی ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #كرونا 🔻 تجمع اعتر…
Hearts 34 38

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد – گلبانگ همیاری؛ فغان از فضای مجازی! 🔻 ساعتی قبل از آغاز گلریزان همیاری با #سیمای_آزادی جیغ و ناله‌های بلن…
Hearts 68 75

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ گزیده‌ای از گلریزان همیاری با سیمای آزادی - سیمای آزادی پیام رسان کانونهای شورشی - قسمت سیزدهم #همیاری…
Hearts 45 53

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ کانونهای شورشی تیغ آخته مجاهدین بر فرق آخوندها 🔻 با سیل حمایت‌ها و تعهدات #کانونهای_شورشی در گلریزا…
Hearts 67 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن اشغال‌شده (۲) 👏 💥 اصفهان و سراوان - ۲۶دی ۱۴۰۰ ✊✌️ #کانون_شورشی…
Hearts 51 54

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ گزیده‌ای از گلریزان همیاری با #سیمای_آزادی آزادی -اگر عاشق باشی و مسئولیت پذیر کوهها را هم می‌توانی جابجا کنی -…
Hearts 71 73

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ گزیده‌ای از گلریزان همیاری با #سیمای_آزادی آزادی - افتخار ما دست‌اندرکاران سیمای آزادی، خدمت ‌گذاری برای مردم…
Hearts 123 121

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه ۲۷دی ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #كرونا 🔻 تجمع اعترا…
Hearts 34 38

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ گزیده‌ای از گلریزان همیاری با سیمای آزادی - ما جوانان درس مبارزه را از سیمای آزادی یاد می‌گیریم - قسمت دهم…
Hearts 84 89

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ ایران آبستن چه حوادثی است؟ 🔻 چرا جنایتکارانی که هزار هزار کشتند و در گورهای جمعی دفن کردند امروز ا…
Hearts 44 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️گزیده گلریزان همیاری با سیمای آزادی - بابک از کرج: از غذای روزانه‌ام میزنم و به شما کمک می‌کنم قسمت نهم…
Hearts 46 55

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#فعالیت_کانونهای_شورشی - ۲۶ دی ۱۴۰۰ نصب تراکت و شعارنویسی در شهرهای میهن - سرنوشت #ایران با قیام فرزندان رشیدش در…
Hearts 48 55

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی - ۲۶ دی ۱۴۰۰ نصب تراکت و شعارنویسی در شهرهای میهن - سرنوشت #ایران با قیام فرزندان رشیدش…
Hearts 51 54

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – یکشنبه ۲۶دی ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #کرونا 🔻 اعتراف سرکر…
Hearts 39 43

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

گزیده #گلریزان #همیاری با #سیمای_آزادی - بزرگترین سرمایه سیمای آزادی #اعتماد مردمی است که حاضرند جان خودشان را برای…
Hearts 94 96

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 قتل #گرسنگان در آب!- ۲۷دی۱۴۰۰ 🔻 پس از #شکنجه و آزار #دستفروشان، 🔻 و پس از قتل کولبران و گرسنگان، نیروهای جنایتکار…
Hearts 55 61

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴گزیده #گلریزان #همیاری با #سیمای_آزادی - سیمای آزادی صدای #مبارزه با دو #دیکتاتوری شاه و خمینی #ایران
🔴گزیده #گلریزان #همیاری با #سیمای_آزادی - سیمای آزادی صدای #مبارزه با دو #دیکتاتوری شاه و خمینی
#ایران https://t.co/B4na1eXYpJ
Hearts 38 37

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع #بازنشستگان و مستمری بگیران #تأمین_اجتماعی_اهواز روز یکشنبه ۲۶ دیماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتم…
Hearts 41 42

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

تجمع #بازنشستگان و مستمری بگیران #تأمین_اجتماعی_رشت روز یکشنبه ۲۶ دیماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی…
Hearts 45 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق #بازنشستگی_فولاد_اصفهان روز یکشنبه ۲۶ دیماه جمعی از بازنشستگان و مس…
Hearts 40 44

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع #اعتراضی #بازنشستگان_مخابرات_تهران روز یکشنبه ۲۶ دیماه جمعی از بازنشستگان مخابرات در مقابل ستاد اجرایی تجمع…
Hearts 27 30

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️گزیده گلریزان همیاری با #سیمای_آزادی- ما اراده کرده‌ایم همه با هم ایران را از دست دژخیمان رها کنیم قسمت ششم…
Hearts 60 68

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – شنبه ۲۵دی ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #کرونا 🔻 تجمع اعتراض ا…
Hearts 32 36

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️سیمای آزادی تنها تلویزیون ملی است که صدای دادخواهی مردم ایران است قسمت پنجم #همیاری #FreeIranTelethon
⭕️سیمای آزادی تنها تلویزیون ملی است که صدای دادخواهی مردم ایران است قسمت پنجم 
#همیاری 
#FreeIranTelethon https://t.co/R9ibMnFdtI
Hearts 59 69

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️گزیده‌ای از گلریزان همیاری با #سیمای_آزادی (۲۴دی) - از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا - قسمت چهارم #همیاری…
Hearts 52 61

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ شعله‌های آتش و قیام فقرا! 🔻 در شرایط آتش زیر خاکستر، برخی کارگزاران در وحشت از حریق پایانی صحبت از جراح…
Hearts 29 30

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us