Twitter video download logoDownload Twitter Video

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🖌با وجود جو شدید امنیتی #معلمان #شیراز موفق شدند تجمع اعتراضی خود را آغاز کنند. #معلم_به_پا_خیز_برای_رفع_تبعیض پنجشنبه، ۲۳ دیماه ۱۴۰۰

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع سهامداران و بازنشستگان رشت الکتریک 🔻شماری از مردم و سهامداران رشت الکتریک در محل این کارخانه تخریب شده جهت م…
Hearts 4 4

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 نمای روز ـ بهت و حیرت! ۸ بهمن۱۴۰۰ 🔻 پخش تصاویر #رهبر_مقاومت و خانم #مریم_رجوی بر آنتن شبکه‌های رادیویی و تلویزیون…
Hearts 20 18

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۷بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻تجمع اعتراضی اقشار مختلف مردم 🔻قطع شبکه‌های…
Hearts 47 45

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ زمین سوخته بورس و خشم غارت شدگان! 🔻 جلادی که دیروز در نمایش انتخابات وعدة حل گرانی و بورس می‌داد امروز ک…
Hearts 24 23

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ هک و قطع شدن رادیو اقتصاد رژیم و پخش شعار درود بر رجوی و مرگ بر خامنه‌ای #مجاهدین_خلق #درود_بر_مجاهد…
Hearts 154 159

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در #سوئد و فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم نس…
Hearts 78 79

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ هک و قطع شدن شبکه عربی العالم رژیم و پخش صوتی از سخنرانیهای #مسعود_رجوی و خانم #مریم_رجوی مجاهدین_خلق…
Hearts 153 144

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ هک و قطع شدن شبکه قران رژیم و پخش تصاویر #مسعود_رجوی و خانم #مریم_رجوی مجاهدین_خلق #ایران
⭕️ هک و قطع شدن شبکه قران رژیم و پخش تصاویر #مسعود_رجوی و خانم #مریم_رجوی  
مجاهدین_خلق
#ایران https://t.co/loZvnKIPxI
Hearts 327 319

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ هک و قطع شدن شبکه یک رژیم و پخش تصاویر #مسعود_رجوی و خانم #مریم_رجوی با شعار مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی مجا…
Hearts 206 186

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ برجام - تنگنای تصمیم‌گیری و تناقض ریشه‌ای! 🔻 چرا اشارة عبداللهیان و شمخانی به امکان مذاکره با آمری…
Hearts 28 30

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۸) 👏 💥 کرج - ۳۰دی ۱۴…
Hearts 50 52

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – چهار‌شنبه ۶بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻 تجمع اعتراضی اقشار مختلف مردم 🔻 حمله پاس…
Hearts 30 32

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ معنای ریزش و وارفتگی در حوزه‌های حکومتی! 🔻 وقتی بستر جامعه سراپا ضد آخوند و خامنه‌ایه، ریزش بالا و پایین…
Hearts 60 60

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ رئیسی؛ عذر بدتر از گناه! 🔻 پس از بالاگرفتن فضاحت سفر #روسيه آخوند جلاد تلاش کرد در یک گفتگوی تلوی…
Hearts 41 46

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۵) 👏 💥 مشهد و تبریز…
Hearts 62 67

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – سه‌شنبه ۵بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻 تجمع اعتراضی…
Hearts 23 25

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در #سوئد و فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم نس…
Hearts 177 179

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ چپاول و نسل‌کشی با مواد مخدر 🔻 رابطة مافیای سپاه در مواد مخدر با غارت مردم و امنیت نظام چیست؟…
Hearts 29 37

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن اشغال‌شده (۷) 👏 💥 نور، کهریزک، بیرجند و لنگرود - ۲۶دی ۱۴۰۰ ✊✌️…
Hearts 65 74

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴راه روستایی قره‌عمر هم مسدود است هیچکس به فکر مردم شهرها و روستائیانی که جاده هایشان بر اثر برف زیاد بسته شده نی…
Hearts 39 43

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

RT @Maryam_Rajavi_P: جنبش #دادخواهی، جنبش مصمم و استوار مردم #ایران است که تا تشکیل دادگاه مردمی در ایران آزاد فردا يا یک دادگاه بین‌المللی…
Hearts 0 705

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ خامنه‌ای و روضة تبیین و روشنگری در سراشیب مرگ 🔻 چرا هشدار به پایان تاب آوری مردم و شرایط اضطرار به…
Hearts 26 31

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️🔖 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – دوشنبه ۴بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻آمار جان‌گداز قربانیان #کرونا 🔻تجمع اعتراضی اقشار…
Hearts 37 41

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🖌تجمع اعتراضی رانندگان کامیونهای وارداتی در تهران خیابان پاستور در برابر درب ریاست جمهوری در اعتراض به هزینه گمرک و…
Hearts 42 50

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد و فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌ک…
Hearts 94 92

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🖌تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رازی دوشنبه۴ بهمن ۱۴۰۰ 🔻کارگران پتروشیمی رازی در اعتراض به ممنوع الورود شدن تعدادی ا…
Hearts 33 37

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 نمای_روز ـ ایران‌فروشی با قراردادهای خائنانه و سکوت خامنه‌ای! 14001104 خامنه‌ای پس از چند روز ناگزیر ظاهر شد اما…
Hearts 28 31

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️#مسعود_رجوی: آمار جان‌باختگان کرونای ولایت در میهن اشغال‌شده به نیم‌میلیون رسید باید برای خیزش‌های پس از #کرونا ا…
Hearts 210 229

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – یکشنبه ۳بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻 تجمع اعتراضی…
Hearts 28 31

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ پایان تاب آوری؛ آژیر خطر! 🔻 پایان تاب آوری و لبریز شدن کاسة صبر مردم یکی از کابوسهای اصلی نظام است.…
Hearts 45 51

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ ترس از جراحی و درمان نظام 🔻 چرا هشدار به پایان تاب آوری مردم و شرایط اضطرار به موضوع روز نظام تبدی…
Hearts 40 50

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۲) 👏 💥 تهران - ۳۰دی…
Hearts 71 75

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار #ایران و جهان در ۶۰ثانیه – شنبه۲بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان #كرونا 🔻 تجمع اعتراضی…
Hearts 36 38

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 #نمای_روز ـ کوه رئیسی در مسکو موش زائید! 🔻 وقتی کفگیر دیپلماسی رژیم حسابی به ته دیگ می‌خورد سفر مفتضح آخوند جل…
Hearts 56 61

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

💢 کانون‌های شورشی ۳۰دی ۱۳۵۷، آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در زمان شاه را گرامی می‌دارند (۷) 👏 💥 تهران - ۳۰دی…
Hearts 55 65

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۱بهمن ‌۱۴۰۰ 🔻آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻تظاهرات ایرانیان آ…
Hearts 23 26

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴 رخداد ـ پشت پردة استقبال از ایرانیان خارج کشور! 🔻 ۴دهه از سناریو جذب ایرانیان با وعده شغل و امنیت می‌گذرد. سناری…
Hearts 33 41

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع هموطنان و یاران #مقاومت به همراه خانواده‌های شهدا مقابل #پارلمان #سوئد، همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری- اول…
Hearts 68 66

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

گرامی‌داشت ۳۰دی سالروز آزادی #مسعود_رجوی از زندانهای شاه خائن به دست پرتوان مردم #ایران 🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی،…
Hearts 34 35

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🔴تجمع هموطنان و یاران #مقاومت به همراه خانواده‌های شهدا مقابل #پارلمان #سوئد، همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری- اول…
Hearts 83 82

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

سیل و بی‌عملی رژیم بیش از 5 هزار روستایی در #کرمان از #سیل آسیب دیدند هنوز به 120 روستا دسترسی زمینی وجود ندارد…
Hearts 29 33

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

گرامی‌داشت ۳۰دی سالروز آزادی #مسعود_رجوی از زندانهای شاه خائن به دست پرتوان مردم #ایران 🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی،…
Hearts 43 50

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی، بمناسبت ۳۰دی ۱۳۵۷ روز آزادی #مسعود_رجوی از #زندان: ۳۰ دی ۱۴۰۰(#تهران - #رشت
🎥 #فعالیت_کانونهای_شورشی، بمناسبت ۳۰دی ۱۳۵۷ روز آزادی #مسعود_رجوی  از #زندان: ۳۰ دی ۱۴۰۰(#تهران   -  #رشت https://t.co/QgFBnZaLEg
Hearts 52 50

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

🎥تظاهرات ایرانیان #آزاده و بستگان #شهیدان سربه‌دار در #سوئد 🔹فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم نس…
Hearts 79 79

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

#خبر۶۰ 🔴 مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۳۰دی ‌۱۴۰۰ 🔻 آمار جان‌گداز قربانیان کرونا 🔻 تجمع اعتراض ا…
Hearts 22 27

Download Tweet Video
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در #استکهلم همزمان با آغاز دور جدید دادگاه دژخیم…
Hearts 79 81

Download Tweet Video
Ad
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران Verified user

⭕️ آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در #استکلهم همزمان با آغاز دور جدید دادگاه دژخیم…
Hearts 101 108

Download Tweet Video
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us