Twitter video download logoDownload Twitter Video

☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

از یادت نمی‌کاهم #نوید_افکاری Thu.Dec.16 -1186 days have passed since Vahid is in prison -1108 days have passed since Habib is in prison -467 days since Afkaris are in solitary confinement&deprived from their rights #ReleaseAfkaris #IranTruth #FreeBehnam

☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @AfsoonAB: اگه حکومت دینی، چرا نوکر چینی؟! همون چینی که میبلعه، فساد رو صادرمیکنه، برای شهروندانش پشیزی ارزش قائل نیست و همین سیاست رو ه…
0 5

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @sardar_pashaei: The Iranian Wrestling Federation is going to the United States to participate in the Iran-US friendship match, with the…
0 129

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

من از یادت نمیکاهم #نوید_افکاری Sat.1.15.22 -1216 days have passed since Vahid is in prison -1138 days have passed…
11 4

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: در اعتراض به کشته شدن #بکتاش_آبتین هفت زندانی در اعتصاب غذای خشک هستند. آقایان #حمید_حاج_جعفر_کاشانی و #محمود_علی_نقی…
0 78

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @SoheylArabiii: هدف #زندانیان_سیاسی از _#اعتصاب_غذا نجات دادن جان هزاران زندانی تحت ستم است. مجازات نام مستعار شکنجه است و حتی یک مجرم ه…
0 23

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Aban1998Tehrani: صدای #منوچهر_بختیاری عزیز باشم، ۶ روز است که در اعتصاب غذا بسر میبرد و جمهوری اعدامی او را به سلول انفرادی انتقال داد…
0 173

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @bai_mina: پدر پویا بختیاری را بدون حضوروکیل به ۳ سال و نیم محکوم‌کردند!
RT @bai_mina: پدر پویا بختیاری را بدون حضوروکیل به ۳ سال و نیم محکوم‌کردند! 
https://t.co/ut8lGYfX4N
0 49

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: شش زندانی سیاسی، از چهارشنبه۲۲دی در اعتراض به «قتل عمد» #بکتاش_آبتین اعتصاب غذای خشک(بدون آب و غذا) کرده اند. خواسته…
0 146

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @chawshin_83: امیرعبداللهیان: «برنامه همکاری جامع ایران و چین» از امروز وارد مرحله اجرا می‌شود محتوای قرارداد ۲۵ ساله به دستور مستقیم خ…
0 93

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

از یادت نمیکاهم #نوید_افکاری Fri.1.14.22 -1215 days have passed since Vahid is in prison -1137 days have passed sin…
13 6

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @BakhtiariAsef: نامه برادرم منوچهربختیاری اززندان مرکزی کرج به دادگاه انقلاب #منوچهربختیاری ۶روز است که در اعتصاب کامل میباشد دادخواهی…
0 506

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: پنجشنبه : ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ هجوم پلیس و‌ لباس شخصی ها به تجمع اعتراضی معلمان #مشهد #اعتراضات_سراسری_معلمان
0 168

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @FSeifikaran: معلمان در تجمع اعتراضی‌شان در همدان چنین شعار دادند: «معلم زندانی راهت ادامه دارد» پنج‌شنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ #اعتراضات_سر…
0 11

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @aminhaghshenas: OBC number 1 My horse 6 years ago (2016) ________ #2danimation #animation #art
RT @aminhaghshenas: OBC number 1
My horse 
6 years ago (2016)
________
#2danimation #animation #art https://t.co/59vXsgREp4
0 6

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @ps752justice: "با هم، صدای ما رساتر است." بخش اول چند روز پیش از دومین سالگرد جنایت سرنگونی پرواز PS752، انجمن خانواده‌ها از همگان دعوت…
0 89

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

Satisfying yet scary … #غیر_سیاسی
Satisfying yet scary …
#غیر_سیاسی https://t.co/T6t9YkbiF1
19 1

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Mahtab_ghorbani: ما که در تبعید دستمان از همه‌جا کوتاه است، هرکدام به تنهایی خشم‌مان را فریاد می‌زنیم و زهر این رنج را به جان می‌ریزیم.…
0 8

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @chawshin_83: وقتی که خامنه ای دیکتاتور شخص خود را کل نظام جمهوری اسلامی می داند هر بار اسم نظام را می‌آورد با انگشت به خود اشاره می‌کن…
0 152

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ #اراک معلم داد بزن .حقتو فریاد بزن #اعتراضات_سراسری_معلمان
RT @Arash_sadeghii: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰
#اراک
معلم داد بزن .حقتو فریاد بزن 
#اعتراضات_سراسری_معلمان https://t.co/DMljjucxKo
0 100

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Cachemire9: #پیروز_نامی فعال صنفی معلمان، پس از پایان تجمع اعتراضی معلمان استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و به مکا…
0 12

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @netvand: معلمی در تجمع اعتراضی فرهنگیان امروز در کرمان می‌گوید: «همین چند روزه شما دیدید، چقدر پوستر، بنر، عکس چاپ شد. بودجه اینا از بی…
0 14

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @zartoshtahmadi1: درود . پنجشنبه بیست و سوم دیماه ، در حمایت از مطالبات معلمان در برابر مجلس . معلم زندانی آزاد باید گردد .. https://t.c…
0 86

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @ForEveryBd: تجمع در شهر #قم باوجود فشار نیروهای امنیتی برگزار شد و قطعنامه پایانی با وجود تلاش مسئول حراست آموزش و پرورش برای ممانعت، خ…
0 17

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @netvand: #رسول_بداقی در یاسوج: «بزرگترین درس یک آموزگار باید درس انسانیت باشد. انسانیت چیست؟ انسانیت گفتگوی بدون بکار بردن ابزار خشونت…
0 20

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ آقای نماینده ای که فرزندت را در مدارس گرجستان ثبت نام می کنی .......#اراک #اعتراضات_سراسری_معلمان https:…
0 104

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ #كرمانشاه یار دبستانی من #اعتراضات_سراسری_معلمان
RT @Arash_sadeghii: ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ 
#كرمانشاه 
یار دبستانی من
#اعتراضات_سراسری_معلمان https://t.co/QhjaMBNsDf
0 77

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @HajjamiSepideh: ۶ تن از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین، از روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ در اعتراض به مرگ «قتل عمد» بکتاش آبتین دست به اعتصا…
0 4

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

از یادت نمیکاهم #نوید_افکاری Thu.1.13.22 -1214 days have passed since Vahid is in prison -1136 days have passed sin…
17 5

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @netvand: @DearSoodi آقای #حمید_عباسی رو امروز در تجمع شیراز بازداشت کردن. آقای عباسی بعد از این سخنرانی دستگیر شده👇 فقط گوش کنید به ای…
0 10

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @netvand: در مشهد نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به تجمع کاملا مسالمت‌آمیز معلمان حمله کردن و تعدادی رو با خشونت و ضرب وشتم بازداشت کردن…
0 12

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

معلمان در بیش از ۵۰ شهر در سراسر ایران تجمع کردند تا حق خود را فریاد بزنند و به سیاست‌های رژیم در قبال معلمان اعترا…
46 19

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @iran_true: Teachers in 50+ cities across Iran gathered in front of school districts to shout their rights & protest regime's policies t…
0 25

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @HajjamiSepideh: بغض #ایرج_پزشکزاد آخر این ویدئو... این بغض، بغض همه ماست، راه گلوی همه ما رو بسته، همه ما...
RT @HajjamiSepideh: بغض #ایرج_پزشکزاد آخر این ویدئو...
این بغض، بغض همه ماست، راه گلوی همه ما رو بسته، همه ما... https://t.co/ih9DkOTLqW
0 12

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @AfsoonAB: محسن رضائی فرزندکش و تروریست باید دستگیر و محاکمه شود. #ArrestMohsenRezaei
RT @AfsoonAB: محسن رضائی فرزندکش و تروریست باید دستگیر و محاکمه شود.
#ArrestMohsenRezaei https://t.co/n1YDHv5Etg
0 389

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Goftaniha: اون طلابی که همین چند وقت پیش با دیدن عکسها تو اینستاگرام تحریک شده بودن رفتن شکایت کردن مشکلشون حل شده دیگه تحریک نمیشن؟ ht…
0 4

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @AmirBilaghab: نام اثر: طناب دار کلام و اجرا: توماج و بی‌لقب
RT @AmirBilaghab: نام اثر: طناب دار
کلام و اجرا: توماج و بی‌لقب https://t.co/a5QtCf2cvl
0 239

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @baronessedulac: Le rappeur iranien Toumaj Salehi, sera jugé aujourd’hui sans la présence de son avocat pour avoir exercé sa liberté d'e…
0 15

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @HoshmandAlipour: کنارت هستیم!! #توماج_مجرم_نیست #توماج_تنها_نیست @ToomajSalehi
RT @HoshmandAlipour: کنارت هستیم!!

#توماج_مجرم_نیست
#توماج_تنها_نیست
@ToomajSalehi https://t.co/EoUdcHanVR
0 8

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

از یادت نمیکاهم #نوید_افکاری Tue.1.11.22 -1212 days have passed since Vahid is in prison -1134 days have passed sin…
23 11

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Irani54878747: آسمان چشمان مادرمان از ۹۶ ابری ست آفتاب امیدش کم طلوع بود ۱۴۰۰ با ابرهای سیاهش خانه را تیره کرده چون انقلاب سیاه ۵۷…
0 61

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

من از یادت نمیکاهم #نوید_افکاری Mon.1.10.22 -1211 days have passed since Vahid is in prison -1133 days have passed…
18 6

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Victorious_20: سقوط اجباریست بی‌شرفها✌️ #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_خامنه‌ای_جنایتکار
RT @Victorious_20: سقوط اجباریست بی‌شرفها✌️
#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه‌ای_جنایتکار https://t.co/FmCPJbz2M2
0 13

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @FRS27323233: یک ملت پشتت ایستاده‌اند. نمیذاریم صداتو خفه کنن… @ToomajSalehi ۴۳ ساعت قبل از دادگاه، به وکیل توماج، "رُزا اعتماد" اعلا…
0 3

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

یک ملت پشتت ایستاده‌اند. نمیذاریم صداتو خفه کنن… @ToomajSalehi ۴۳ ساعت قبل از دادگاه، به وکیل توماج، "رُزا اعتما…
99 34

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @hra_news: یک زوج سالمند ساکن #شهرستان_شهریار علیرغم سرمای هوا به دلیل عدم توانایی مالی در تامین اجاره منزل در چادری در پارک شاهد این ش…
0 12

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @MolaniaHiwa: حمله نژادپرستانه به سوری ها در استانبول گروهی از مهاجمان با سر دادن شعارهای "اینجا ترکیه است نه سوریه" مغازه متعلق به یک…
0 52

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @ps752justice: "Our patience is exhausted. Today, is the day when diplomacy ends and justice begins." Statement of the Association of Fa…
0 357

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @ps752justice: بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در دومین سالگرد جنایت سرنگون کردن هواپیما توسط سپاه پاسدارن. «صبر ما به پ…
0 362

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @ShahedAlavi: امروز، همزمان با رسیدن خبر قتل بکتاش آبتین، زارای کُردستان #زهرا_محمدی برای تحمل ۵ سال حبس به زندان رفت. نویسنده‌ای را کشت…
0 35

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @baronessedulac: République islamique a échoué de réduire en silence, beaucoup ont assisté aux funérailles de Baktash Abtin en scandant…
0 13

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: این شاعر آزاده کابوس این بیداده #بکتاش_آبتین
RT @Arash_sadeghii: این شاعر آزاده
کابوس این بیداده
#بکتاش_آبتین https://t.co/Ug2nrBZCUg
0 175

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

علیرغم تلاش جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم تشییع در سکوت، بسیاری در مراسم خاکسپاری #بکتاش_آبتین علیه رژیم شرکت کر…
50 22

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @iran_true: Despite Islamic Republic’s attempt to have a quiet funeral, many attended Baktash Abtin’s funeral chanting against the regim…
0 23

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @allahbakhshii: مرگ بر حکومت آدم کش #بکتاش_آبتین
RT @allahbakhshii: مرگ بر حکومت آدم کش
#بکتاش_آبتین https://t.co/78vZMcAu9R
0 127

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

از یادت نمیکاهم #نوید_افکاری Sat.1.8.22 -1209 days have passed since Vahid is in prison -1131 days have passed sinc…
17 6

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @allahbakhshii: بیمارستان ساسان #آبتین_بکتاش #من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد
RT @allahbakhshii: بیمارستان ساسان #آبتین_بکتاش 
#من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد https://t.co/1QO5TFpzJz
0 50

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @kani_muhemedi: زارا محمدی امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به وقتی بی عدالتی، برای اجرای حکم ظالمانه ۵سال زندان خود را به دادگاهِ بی دادگاه سنندج معرفی…
0 30

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Navaz27: کمرتون بشکنه که کمر ما رو شکستید. ننگ بر شما #دادخواهی #نیلوفرابراهیم #سعیدطهماسبی #خواهران752 #PS752 #ps752justice https:/…
0 59

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @persianintel: #بکتاش_آبتین: "دوست دارم که همین امروز در جوانی جان شیرینم را فدا کنم برای آزادی" جمهوری اسلامی بکتاش آبتین را امروز ١٨ د…
0 37

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @InfoMansour: کوردیا کودکی بیش نبود است ، پرواز PS752 #من_هم_شمعی_روشن_میکنم #نه_به_جمهورى_اسلامى
RT @InfoMansour: کوردیا کودکی بیش نبود است ، پرواز PS752 
#من_هم_شمعی_روشن_میکنم
#نه_به_جمهورى_اسلامى https://t.co/KApQcBcXP0
0 36

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Arash_sadeghii: آقای #بکتاش_آبتین : ما چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم بایستن و مبارزه کنن،بایستن حقشونو بخوان،بایستن و پایداری کنن…
0 227

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

#زارا_محمدی ست،فعال مدنی که به جرم تدریس زبان مادری به کودکان کورد،به ۵سال حبس محکوم شد و در میان دوستدارانش میرود…
117 32

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @sardar_pashaei: این مردم را چگونه می توان از پای درآورد وقتی اینگونه استوار به استقبال زندان میروند، و زنانش اینچنین همه رعب و وحشت یک…
0 51

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @Ashourinia: احتمالا امشب در اخبار صداوسیما گفته خواهد شد محل "سانحه!" گلباران شد، تصویری هم از بالا، پخش خواهد شد که گویا خانواده‌ها شا…
0 154

Download Tweet Video
Ad
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

جو متشنج در زندان اوین روبروی بند هشت، در پی قتل #بکتاش_آبتین به دست عوامل جمهوری اسلامی. همبندی های بکتاش و دیگر ب…
47 17

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @ghalamfarsa: #بكتاش_آبتين شاعر و نویسنده توسط جمهوری اسلامی کشته شد… شعر و دکلمه: بکتاش آبتین🖤
RT @ghalamfarsa: #بكتاش_آبتين شاعر و نویسنده توسط جمهوری اسلامی کشته شد…

شعر و دکلمه: بکتاش آبتین🖤 https://t.co/Np8Qze4V9L
0 292

Download Tweet Video
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬
☼𓃬 𝓢𝓸𝓸𝓭𝓮𝓱 ﮼سوده🤞🏼 ☼𓃬

RT @omidrahimitv: خامنه‌ای و حکومت فاسدش #بكتاش_آبتين را به قتل رساندند! #فروپاشی_حاکمیت #سازماندهی_فروپاشی
RT @omidrahimitv: خامنه‌ای و حکومت فاسدش #بكتاش_آبتين را به قتل رساندند! 
#فروپاشی_حاکمیت #سازماندهی_فروپاشی https://t.co/GTXaqV1w6j
0 3

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us