Twitter video download logoDownload Twitter Video

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ما آمده‌ایم که امیدها و باورها را شکوفا کنیم، تا دیوار اختناق در‌هم بشکند، تا راه سرنگونی استبداد دینی گشوده شود. تا آزادی و جمهوری و دموکراسی و برابری در #ایران ‌زمین بر پا شود. #میتوان_و_باید

مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ایران آزاد شده از اشغال آخوندها بر رنج ۴۴ساله #ایران و ایرانی بنا می‌شود. رویاهایی که به خون نشست و آرزوهایی که در…
Hearts 666 592

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

۲۵سال پیش به آخوندها گفتم،شما نهایتا به دست همین زنان که آنها را به حساب نمی‌آورید سرنگون خواهید شد ما می‌گوییم نه…
Hearts 283 262

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

سازمان #مجاهدین_خلق از همان روزهای اول حکومت آخوندها در ایران به مقابله با زن ستیزی این رژیم پرداخت. در اسفند ۵۷، ز…
Hearts 713 660

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود بر عزم هموطنان دلیر بلوچ که امروز بار دیگر در #زاهدان، #خاش، سراوان، ایرانشهر، چابهار، پیشین و تفتان با شعارها…
Hearts 854 778

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

ایران امروز در یک مقطع خطیر از تاریخش قرار دارد. خواسته مردم ایران و به‌ويژه زنان در شعارهایشان برجسته است. آن‌ها خ…
Hearts 596 574

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

مقاومت و دفاع از خود و مبارزه برای آزادی و سرنگونی این رژیم زن‌ستیز حق مسلم زنان #ایران است.از موضع وظیفه و مسئولیت…
Hearts 805 743

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

درود به #جوانرود خون‌فشان و ننگ و نفرت به خامنه‌ای و پاسدارانش كه با دوشكا به روی جمعيت انبوهی كه برای وداع با شهدا…
Hearts 997 897

Download Tweet Video
Ad
Ad
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

پرونده نقض #حقوق_بشر، از جمله قتل فجیع بیش از‌۵۰کودک و نوجوان در همین روزها توسط سپاه پاسداران خامنه‌ای و قتل‌عام ز…
Hearts 832 793

Download Tweet Video
مریم رجوی
مریم رجوی Verified user

از شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهم برای توقف کشتار مردم #مهاباد توسط فاشیسم دینی حاکم د…
Hearts 971 905

Download Tweet Video
Ad
Ad


This is an online tool used to download Twitter video (mp4). Save twitter video to your device with two clicks. This tool will help you find twitter to mp4 url link. Twitter mp4 video is downloaded directly from Twitter server to user device. This online service does not host any copyrighted or pirated content on its server. We are not associated with Twitter officially.Twitter free video downloader for fast and easy .mp4 file download directly from Tweet URL containing video. This site does not host any copyrighted material or support unauthorized file sharing, all the videos are saved directly from Twitter servers.About us